Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Żniński
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacja spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, wywłaszczeniem nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych.

 Katalog e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości Katalog e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
                (Dedykowany portal do składania wniosków, zgłoszeń prac oraz operatów technicznych w wersji elektronicznej)
 
 

 

II piętro

Jarosław Kaszewski – Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości

pokój nr 28, tel. (52) 30 31 100 wew. 43,  690 080 095

e-mail: j.kaszewski@znin.pl

Realizuje w szczególności zadania:
 • nadzór merytoryczny prowadzonych spraw i zadań w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

SPRAWY W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU ORAZ OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH
 
II piętro

Patrycja Antkowiak – inspektor

pokój nr 35 – tel. (52) 30 31 100 wew. 41

e-mail: p.antkowiak@znin.pl

Agnieszka Leśniewska – inspektor

pokój nr 35 – tel. (52) 30 31 100 wew. 41

e-mail: a.lesniewska@znin.pl

Violetta Karaszewska – podinspektor

pokój nr 27 – tel. (52) 30 31 100 wew. 62

e-mail: v.karaszewska@znin.pl

Monika Kończal – starszy inspektor

pokój nr 27 – tel. (52) 30 31 100 wew. 62

e-mail: m.konczal@znin.pl

Realizuje w szczególności zadania:
 • prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
 • zbywanie, nabywanie, zamiana  majątku  Skarbu  Państwa i majątku Powiatu,
 • dzierżawa, najem, użyczenie lub oddanie w trwały zarząd majątku Skarbu Państwa i  majątku Powiatu.
 • zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności Skarbu Państwa,
 • wywłaszczanie nieruchomości, zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
 • ustalanie wysokości odszkodowań oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty zajęte  przez  Skarb Państwa i  Powiat,
 • ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa.
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości, ewidencja Skarbu Państwa  i  nieruchomości  Powiatu,
 • przejmowanie gruntów, wyrażenie zgody na zrzeczenie się prawa własności nieruchomości, 
 • decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 • zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.

SPRAWY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
 
I piętro – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 690 978 010

Anna Chmielewska – inspektor

pokój nr 22 – tel. (52) 30 31 100 wew. 39

e-mail: a.chmielewska@znin.pl

Hanna Rediger – inspektor

pokój nr 22 – tel. (52) 30 31 100 wew. 39

e-mail: h.rediger@znin.pl

Jacek Szkatulski – referent

pokój nr 21 – tel. (52) 30 31 100 wew. 29

e-mail: j.szkatulski@znin.pl

Mateusz Małolepszy – podinspektor

pokój nr 21 – tel. (52) 30 31 100 wew. 29

e-mail: m.malolepszy@znin.pl

Karol Złotnicki – starszy  inspektor

pokój nr 21 – tel. (52) 30 31 100 wew. 29

e-mail: k.zlotnicki@znin.pl

Klaudia Zrobek – inspektor

pokój nr 21 – tel. (52) 30 31 100 wew. 29

e-mail: k.zrobek@znin.pl

Emilia Czyżewska – inspektor

pokój nr 24 – tel. (52) 30 31 100 wew. 40

e-mail: e.czyzewska@znin.pl

Kamil Ziółkowski – Kierownik PODGiK

pokój nr 24 – tel. (52) 30 31 100 wew. 40

e-mail: k.ziolkowski@znin.pl

Realizuje w szczególności zadania:

Gromadzenie i prowadzenie państwowego (powiatowego) zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu Powiatu Żnińskiego, w tym: 

 • przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • analiza, ocena, przygotowanie i udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • przyjmowanie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego (powiatowego) zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie map ewidencji gruntów i budynków w formie numerycznej (cyfrowej),
 • koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej w formie numerycznej (cyfrowej),
 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • wprowadzanie zgłoszonych zmian do części opisowej operatów ewidencji gruntów,
 • aktualizacja bazy danych,
 • sporządzanie i wydawanie licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy.

I piętro

tel. 690 075 035

Marta Maćkowiak – podinspektor

pokój nr 25 – tel. (52) 30 31 100 wew. 25

e-mail: m.mackowiak@znin.pl

Patrycja Pierzyńska – inspektor

pokój nr 25 – tel. (52) 30 31 100 wew. 25

e-mail: p.pierzynska@znin.pl

Agnieszka Sytek – podinspektor

pokój nr 25 – tel. 52 30 31 100 wew. 25

e-mail: a.sytek@znin.pl

Jadwiga Szymczak – podinspektor

pokój nr 25 – tel. 52 30 31 100 wew. 25

e-mail: j.szymczak@znin.pl

 
Realizuje w szczególności zadania:
 • Sporządzanie wypisów i wyrysów do celów prawnych oraz innych dokumentów do sprostowania wpisów w księgach wieczystych,
 • wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych,
 • sporządzanie kopii map ewidencji gruntów i budynków do celów opiniodawczych i innych materiałów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
 • sporządzanie i wydawanie licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy,
 • wydawanie do celów opiniodawczych kopii map: ewidencji gruntów i budynków, zasadniczych i innych materiałów.

II piętro – Ewidencja gruntów i budynków

tel. 690 075 027

Mariola Myszkowska – starszy inspektor

pokój nr 44 – tel. (52) 30 31 100 wew. 52

e-mail: m.myszkowska@znin.pl

Hanna Rymer – inspektor

pokój nr 44 – tel. (52) 30 31 100 wew. 52

e-mail: h.rymer@znin.pl

Julita Świerczek – inspektor

pokój nr 44 – tel. (52) 30 31 100 wew. 52

e-mail: j.swierczek@znin.pl

Realizuje w szczególności zadania:
 • przyjmowanie wniosków, ich rozpoznawanie w sprawach zmian w danych objętych częścią opisową operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • prowadzenie, odrębnie dla każdego obrębu, dziennika zgłoszeń dokumentów stanowiących podstawę dokonywania zmian,
 • wprowadzanie zgłoszonych zmian do części opisowej operatów ewidencji gruntów,
 • zawiadamianie na piśmie o zmianach w ewidencji gruntów: osób zainteresowanych, organów podatkowych, wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego,
 • sporządzanie urzędowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją dla powiatu w terminie do 1 lutego każdego roku,
 • wydawanie decyzji dotyczących wprowadzania zmian w ewidencji gruntów,
 • przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawach związanych z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • wydawanie danych dotyczących rejestru cen nieruchomości,
 • sporządzanie i wydawanie licencji określających zakres uprawnień licencjobiorcy.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Julita Kapczyńska 12-11-2014 10:05:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Julita Kapczyńska 07-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Kamil Ziółkowski 16-02-2024 14:21:06