Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Żniński
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2021 Łukasz Kwiatkowski 2023-03-23 11:59:32 edycja dokumentu
Program współpracy na rok 2020 Łukasz Kwiatkowski 2023-03-23 11:36:50 edycja dokumentu
Program współpracy na rok 2021 Łukasz Kwiatkowski 2023-03-23 11:36:41 edycja dokumentu
Program współpracy na rok 2021 Łukasz Kwiatkowski 2023-03-23 11:36:38 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2020 Łukasz Kwiatkowski 2023-03-23 11:35:04 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE NR 4/2023 STAROSTY ŻNIŃSKIEGO Z DNIA 21.03.2023 r. o wydaniu decyzji nr 80 (znak: UA.6740.1.410.2022), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego na działce nr 98 położonej w obrębie ewidencyjnym Gogółkowo, gmina Gąsawa, dla której Wójt Gminy Gąsawa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: znak: IRG.6220.6.2021 z dnia 23.03.2022 r. Mateusz Baczyński 2023-03-22 10:58:08 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności Joanna Narożniak-Zygaj 2023-03-21 12:15:36 edycja dokumentu
Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności Joanna Narożniak-Zygaj 2023-03-21 11:18:22 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 459/2023 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Izabela Gwit 2023-03-20 10:10:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 458/2023 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego przez jednostki organizacyjne Powiatu Żnińskiego Izabela Gwit 2023-03-20 10:08:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 457/2023 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji dla jednostek Powiatu Żnińskiego Izabela Gwit 2023-03-20 10:07:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 456/2023 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2022 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2022 rok Izabela Gwit 2023-03-20 10:06:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 455/2023 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Żninie Izabela Gwit 2023-03-20 10:05:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 454/2023 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Żnińskiego Izabela Gwit 2023-03-20 10:04:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 453/2023 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Izabela Gwit 2023-03-20 10:03:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr 113/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 lutego 2023 r. Izabela Gwit 2023-03-20 10:01:04 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności Joanna Narożniak-Zygaj 2023-03-17 13:48:11 edycja dokumentu
Ewidencja stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, terenowe jednostki stowarzyszeń z terenu Powiatu Żnińskiego Joanna Narożniak-Zygaj 2023-03-17 12:24:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Żninie o konkursie na stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Agnieszka Frydryszek 2023-03-17 10:49:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Żninie o konkursie na stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Agnieszka Frydryszek 2023-03-17 10:48:28 dodanie dokumentu
REJESTRACJA Joanna Narożniak-Zygaj 2023-03-16 12:08:57 edycja dokumentu
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu gastronomicznego na poziomie parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu 1 Maja 19 w Barcinie na dz. nr 55. Inwestor Mirosław Kiereczyński Małgorzata Konecka 2023-03-16 08:28:37 edycja dokumentu
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym w Krotoszynie nr 4 na dz. nr 13/2, gmina Barcin. Inwestor: Kocikowski Piotr Klaudia Rossa 2023-03-15 11:26:40 edycja dokumentu
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej LPG ze zbiornikiem V-2700 typu naziemnego wraz z budową przyłącza gazu z wewnętrzna instalacją gazu do budynku mieszkalnego na dz. nr 58 w Złotowie, gm. Barcin. Inwestor: Kaczor Rafał Klaudia Rossa 2023-03-15 11:26:00 edycja dokumentu
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym w Krotoszynie nr 4 na dz. nr 13/2, gmina Barcin. Inwestor: Kocikowski Piotr Klaudia Rossa 2023-03-15 11:24:20 edycja dokumentu
Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności Joanna Narożniak-Zygaj 2023-03-15 10:09:33 edycja dokumentu
Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Kamil Ziółkowski 2023-03-15 09:39:45 edycja dokumentu
Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Kamil Ziółkowski 2023-03-15 09:34:45 edycja dokumentu
Ewidencja stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, terenowe jednostki stowarzyszeń z terenu Powiatu Żnińskiego Joanna Narożniak-Zygaj 2023-03-13 14:09:46 edycja dokumentu
Ewidencja stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, terenowe jednostki stowarzyszeń z terenu Powiatu Żnińskiego Joanna Narożniak-Zygaj 2023-03-13 09:06:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego BD.ZUZ.1.4210.48.2023.AM Agnieszka Komar 2023-03-09 14:55:23 dodanie dokumentu
Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej operator P4 Sp. z o.o. ZNI1201B Agnieszka Komar 2023-03-09 10:31:23 dodanie dokumentu
Falkowska Anna Robert Frydryszek 2023-03-08 08:46:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr 3/2023 Starosty Żnińskiego z dnia 06.03.2023 r. dotyczące wydania decyzji nr 55 z dnia 28.02.2023 r. udzielającej pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcji grysów i mieszanek wapiennych o nową linię do produkcji nawozów na działce nr 205/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wapienno, gmina Barcin. Klaudia Rossa 2023-03-07 15:10:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr 3/2023 Starosty Żnińskiego z dnia 06.03.2023 r. dotyczące wydania decyzji nr 55 z dnia 28.02.2023 r. udzielającej pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcji grysów i mieszanek wapiennych o nową linię do produkcji nawozów na działce nr 205/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wapienno, gmina Barcin. Klaudia Rossa 2023-03-07 15:09:08 dodanie dokumentu
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Elżbieta Daroń 2023-03-07 12:06:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak PO.ZUZ.4.4210.91.3.2023.MD z dnia 03.03.2023 r. ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. pompy głębinowej wraz z armaturą czerpalną, zlokalizowaną w istniejącym otworze hydrogeologicznym S1 w granicach dz. nr 158/7 obręb Recz, gmina Rogowo, powiat żniński Agnieszka Komar 2023-03-07 11:59:10 dodanie dokumentu
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Elżbieta Daroń 2023-03-07 11:27:06 edycja dokumentu
Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym na dz. nr 106 w obrębie ewidencyjnym 3, Barcin, gmina Barcin. Inwestor: Smaruj Remigiusz August Rymer 2023-03-06 13:52:24 dodanie dokumentu
Statystyka zdawalności za II półrocze 2022 roku Izabela Jabłońska 2023-03-03 15:07:32 dodanie dokumentu