Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Żniński
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania Wydziału Organizacyjnego

 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą sprawy z zakresu: organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego, organizacji przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwiania spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, realizacji zamówień publicznych.

 

 

I piętro

Agnieszka Małecka - Sekretarz Powiatu

pokój nr 14, tel. (52) 30 31 100 w. 22

e-mail: sekretarz@znin.pl powiat@znin.pl

 

Realizuje w szczególności następujące zadania:
 1. Kierowanie Wydziałem Organizacyjnym;
 2. Nadzorowanie terminowości wykonywanych zadań w Starostwie;
 3. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa oraz koordynowanie prac jego komórek organizacyjnych;
 4. Nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
 5. Koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;
 6. Zapewnianie warunków materiałowo - technicznych dla działalności Starostwa;
 7. Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią budynku Starostwa;
 8. Nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu;
 9. Koordynowanie i nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej i wewnętrznej w Starostwie;
 10. Nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt, jak również Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy;
 11. Ustalanie w porozumieniu ze Starostą i Wicestarostą zakresów czynności i odpowiedzialności kierowników wydziałów Starostwa;
 12. Koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej;
 13. Koordynowanie działań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów samorządowych;
 14. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

SEKRETARIAT

 

I piętro
Natalia Lasecka - inspektor
Justyna Zysk - inspektor

pokój nr 19, tel. (52) 30 31 100 w. 13, fax. (52) 30 31 302

e-mail: sekretariat@znin.pl

Realizuje zadania:
 • obsługa posiedzeń i spotkań organizowanych przez Starostę i Wicestarostę;

 • prowadzenie rejestru Zarządzeń Starosty Żnińskiego;

 • prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

 • organizowanie przyjmowania przez Starostę i Wicestarostę obywateli zgłaszających skargi i wnioski.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE
I piętro

Sławomira Nowakowska - inspektor

pokój nr 12, tel. (52) 30 31 100 w. 63

e-mail: s.nowakowska@znin.pl 

Joanna Obiała - inspektor

pokój nr 12, tel. (52) 30 31 100 w. 53

e-mail: j.obiala@znin.pl

Realizuje zadania:
 • inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;

 • wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

 • przedstawianie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu i Starosty;

 • prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Powiatu;

 • prowadzenie rejestru umów i porozumień;

 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków

 • administrowanie budynkiem Starostwa;

 • zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

 • zabezpieczenie mienia Starostwa;

 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacja wyposażenia Starostwa;

 • załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami informacyjnymi Starostwa;

 • gospodarowanie drukami i formularzami;

 • gospodarowanie taborem samochodowym;

 • zabezpieczenie informacji wizualnej dla mieszkańców;

 • prowadzenie archiwum Starostwa;

 • realizacja zamówień publicznych;

 • koordynowanie inwentaryzacji w Starostwie;

 • koordynowanie udzielania informacji publicznej.

 

KADRY
I piętro
Agnieszka Frydryszek -  starszy inspektor

Monika Sypniewska - inspektor

pokój nr 13, tel. (52) 30 31 100 w. 38

e-mail: kadry@znin.pl m.sypniewska@znin.pl

 

Realizuje zadania:
 • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych zatrudnianych przez Starostę i Zarząd;

 • koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

 • prowadzenie spraw związanych z praktykami, stażami;

 • realizacja zadań związanych z zatrudnianiem pracowników Starostwa;

 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi Staroście.

 

KONTROLA WEWNĘTRZNA
II piętro

Anna Napieralska - Gawron - starszy  inspektor 

pokój nr 32, tel. (52) 30 31 100 w. 30

e-mail: kontrola@znin.pl

Monika Okońska - inspektor

pokój nr 31, tel. (52) 30 31 100 w. 60

e-mail: m.okonska@znin.pl

 

Realizuje zadania:
 • opracowywanie projektów planów kontroli w poszczególnych jednostkach organizacyjnych;
 • przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych, sprawdzających w jednostkach organizacyjnych;
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Żnińskiego w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki finansowej, która jest przeprowadzana w formie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych, sprawdzających;
 • sporządzanie projektów wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności kontrolnej;
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą i wewnętrzną w Starostwie.

 

 

EWIDENCJE I REJESTRY:
 1. Rejestr skarg i wniosków.

 2. Rejestr Zamówień Publicznych.

 3. Rejestr jednostek organizacyjnych Powiatu Żnińskiego.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Jabłońska 17-10-2014 15:57:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Starosta Żniński 25-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Frydryszek 08-02-2024 12:40:24