Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Żniński
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania Wydziału Finansów

WYDZIAŁ  FINANSÓW
 
KOMPETENCJE

Wydział Finansów prowadzi w szczególności sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, sporządza sprawozdania  z realizacji wykonania zadań budżetowych , zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa oraz Powiatu, sprawuje nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych  i  egzekwowaniem  należności  budżetowych.

 

 

I  Piętro pokój nr 17,  tel. 30-31-100  wew.18

Skarbnik Powiatu  Elżbieta Nowak - Karadymus

e-mail: skarbnik@znin.pl

Pracownicy:

I  Piętro pokój nr 15,  tel. 30-31-100 wew. 15, 690 075 038

Starszy Inspektor  Elżbieta Daroń  

e-mail: fn@znin.pl

Inspektor  Agnieszka Andrzejewska

e-mail: andrzejewska.fn@znin.pl

Inspektor Ilona Stegienta e-mail: i.stegienta@znin.pl
I  Piętro pokój nr 16,  tel. 30-31-100  wew. 35 lub 48,  690 075 094

Główny Księgowy   Paulina Strzelecka

e-mail: p.strzelecka@znin.pl

Starszy Inspektor  Anna Grzewińska

e-mail: grzewinska.fn@znin.pl
 

Inspektor  Marlena Michalczak

e-mail: michalczak.fn@znin.pl

 

Pomoc administracyjna  Grażyna Szkatulska

e-mail: finanse@znin.pl

II  Piętro pokój nr 31,  tel.30-31-100  wew. 60 , 690 089 002
Inspektor Kinga Szybczyńska

e-mail: k.szybczynska@znin.pl

Inspektor  Katarzyna Murach

e-mail: k.murach@znin.pl

Inspektor  Monika  Okońska e-mail: m.okonska@znin.pl
Podinspektor  Hanna  Juchniewicz e-mail: h.juchniewicz@znin.pl
Parter - pokój nr 3, tel.30-31-100 wew.42

Kasjer  Iwona  Poznańska 

e-mail: poznanska.fn@znin.pl

 

ZADANIA   WYDZIAŁU   FINANSÓW :
W  zakresie  planowania  i  wykonywania budżetu  Powiatu.
 1. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu Powiatu .
 2. Nadzór na realizacją budżetu.
 3. Opracowywanie wieloletnich planów finansowych.
 4. Przygotowywanie projektów uchwał zarządu i rady powiatu w sprawie zmian  w budżecie.
 5. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.
 6. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi.
 7. Przekazywanie informacji jednostkom organizacyjnym o zmianach budżetu.
 8. Sprawdzanie i analiza sprawozdań budżetowych i finansowych składanych przez jednostki organizacyjne powiatu.
 9. Przekazywanie środków finansowych na realizacje zadań dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i urzędu oraz analiza ich wykorzystania .
 10. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji i wykonania budżetu Powiatu oraz dokonywanie analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych.
 11. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych , bilansu z wykonania budżetu Powiatu, oceny realizacji wykorzystania środków finansowych oraz podawanie ich do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu według typowego planu kont dla ewidencji wykonywania budżetu Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 13. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów.
 14. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi w zakresie budżetu Powiatu.
 15. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi  w zakresie wykonywania budżetu.
 16. Współdziałanie z organami kontroli w zakresie wykonywania budżetu.
W  zakresie  rachunkowości  jednostki   budżetowej.
 1. Opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej.
 2. Obsługa finansowo-księgowa Starostwa jako jednostki budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i kosztów.
 3. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych według typowego planu kont oraz analitycznych według klasyfikacji budżetowej.
 4. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów Skarbu Państwa.
 5. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych.
 6. Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji dochodów Skarbu Państwa.
 7. Windykacja należności Skarbu Państwa.
 8. Współdziałanie z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu  w zakresie wykonywania zadań.
 9. Przygotowanie zasad prowadzenia inwentaryzacji.
 10. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 11. Windykacja  należności  budżetowych .
 12. Rozliczanie inwentaryzacji.
 13. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i sporządzanie deklaracji VAT oraz deklaracji VAT zbiorczych.
 14. Sporządzanie list płac z tytułu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i innych świadczeń pracowniczych  .
 15. Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń i składek ZUS.
 16. Prowadzenie dokumentacji płacowej.
 17. Sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych.
 18. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach.
 19. Sporządzanie list wypłat diet radnych .
 20. Prowadzenie  obsługi  kasowej.                                                                                                                                                                        
 21. Rozliczanie zaliczek pobieranych przez pracowników.
 22. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym i sporządzanie przelewów z przestrzeganiem terminów płatności.
 23. Bieżąca współpraca z bankiem w celu uzgadniania sald na rachunkach bankowych.
W zakresie księgowości pozabudżetowej.
 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej przychodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Prowadzenie księgowości przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Daroń 19-11-2014 09:13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Daroń 19-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Frydryszek 08-02-2024 12:44:31