Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Żniński
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr XXXI/240/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żnińskiego 2018-10-25 10:44:16
dokument Uchwała nr XXX/234/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński 2018-10-25 10:43:24
dokument Uchwała nr XXX/229/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Żnińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-10-25 10:42:23
dokument Uchwała nr XXX/233/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli , którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli 2018-10-25 10:40:50
dokument Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok 2018-02-27 09:19:56
dokument Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-02-27 09:18:24
dokument Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r 2018-02-27 09:16:59
dokument Uchwała nr XXIV/192/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński 2018-02-27 09:15:37
dokument Uchwała nr XX/172/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego 2018-02-27 09:13:51
dokument Uchwała nr XVII/157/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żnińskiego 2017-05-04 13:19:36
dokument Uchwała nr XVI/148/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2017-05-04 13:17:49
dokument Uchwała nr XV/140/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2017-01-11 11:03:26
dokument Uchwała nr XV/139/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2017-01-11 11:00:13
dokument Uchwała nr XIV/128/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r. 2017-01-11 10:58:28
dokument Uchwała nr XIII/121/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 września 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Żnińskiego instrumentem płatniczym 2016-10-20 12:30:58
dokument Uchwała nr XII/116/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego 2016-07-19 09:26:09
dokument Uchwała nr XI/106/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno wypoczynkowe 2016-05-18 10:40:01
dokument Uchwała nr XI/108/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Starosty Żnińskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami Powiatu Żnińskiego 2016-05-18 10:38:39
dokument Uchwała nr IX/95/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński 2016-03-04 15:08:37
dokument Uchwała nr VIII/85/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Żniński oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2016-01-13 14:10:21
dokument Uchwała nr VIII/84/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2016-01-13 14:08:44
dokument Uchwała nr VIII/86/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego 2016-01-13 14:07:09
dokument Sprawozdanie nr VIII/83/2015 Starosty Żnińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok 2016-01-13 14:03:29
dokument Uchwała nr III/35/2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Żnińskiego 2015-03-10 10:36:43
dokument UCHWAŁA NR II / 17 / 2014 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok 2015-01-23 08:13:41
dokument UCHWAŁA NR II /21/2014 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2015-01-20 09:04:30