Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie oraz budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 165KB) 2019-01-10 15:00:17 165KB 75 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 2019-01-10 15:01:15 724KB 75 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty .doc 2019-01-10 15:01:27 77KB 28 razy
3 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia .docx 2019-01-10 15:01:44 23.KB 26 razy
4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .docx 2019-01-10 15:01:58 20.KB 24 razy
5 Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych.doc 2019-01-10 15:02:12 90.KB 31 razy
6 Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej .doc 2019-01-10 15:02:22 51.KB 27 razy
7 Załącznik nr 6 Oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego .doc 2019-01-10 15:02:32 60KB 26 razy
8 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.pdf 2019-01-10 15:02:47 357KB 33 razy
9 Załącznik nr 8 Zobowiązanie.doc 2019-01-10 15:03:01 35.KB 27 razy
10 zalacznik_nr_10_dokumentacja_techniczna_dla_budowy_ogolnodostepnego_boiska_wielofunkcyjnego_w_zespole_szkol_specjalnych_w_zninie.rar 2019-01-10 15:03:19 77.MB 102 razy
11 zalacznik_nr_11_dokumentacja_techniczna_dla_budowy_ogolnodostepnego_boiska_wielofunkcyjnego_w_zespole_szkol_niepublicznych_w_gasawie_.rar 2019-01-10 15:03:19 85.MB 71 razy
12 zalacznik_nr_9_dokumentacja_techniczna_dla_budowy_ogolnodostepnego_boiska_wielofunkcyjnego_wraz_z_instalacja___ogolnodostepnej_silowni_zewnetrznej_przy_zsp_w_labiszynie.rar 2019-01-10 15:03:19 122MB 92 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (PDF, 690KB) 2019-01-16 14:17:12 690KB 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Obiała 10-01-2019 15:00:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Starosta Żniński 10-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Obiała 16-01-2019 14:17:12