Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie oraz budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 165KB) 2019-01-10 15:00:17 165KB 150 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (PDF, 724KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:01:15 724KB 111 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty .doc (DOC, 77KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:01:27 77KB 46 razy
3 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia .docx (DOCX, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:01:44 23.KB 40 razy
4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .docx (DOCX, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:01:58 20.KB 35 razy
5 Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych.doc (DOC, 90.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:02:12 90.KB 44 razy
6 Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej .doc (DOC, 51.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:02:22 51.KB 41 razy
7 Załącznik nr 6 Oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego .doc (DOC, 60KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:02:32 60KB 38 razy
8 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.pdf (PDF, 357KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:02:47 357KB 52 razy
9 Załącznik nr 8 Zobowiązanie.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:03:01 35.KB 40 razy
10 zalacznik_nr_10_dokumentacja_techniczna_dla_budowy_ogolnodostepnego_boiska_wielofunkcyjnego_w_zespole_szkol_specjalnych_w_zninie.rar (RAR, 77.MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:03:19 77.MB 138 razy
11 zalacznik_nr_11_dokumentacja_techniczna_dla_budowy_ogolnodostepnego_boiska_wielofunkcyjnego_w_zespole_szkol_niepublicznych_w_gasawie_.rar (RAR, 85.MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:03:19 85.MB 100 razy
12 zalacznik_nr_9_dokumentacja_techniczna_dla_budowy_ogolnodostepnego_boiska_wielofunkcyjnego_wraz_z_instalacja___ogolnodostepnej_silowni_zewnetrznej_przy_zsp_w_labiszynie.rar (RAR, 122MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 15:03:19 122MB 120 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (PDF, 690KB) 2019-01-16 14:17:12 690KB 77 razy
2 Treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2.pdf (PDF, 709KB) 2019-01-18 12:55:54 709KB 70 razy
3 Treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3.pdf (PDF, 759KB) 2019-01-18 12:56:06 759KB 67 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 1.7MB) 2019-01-25 15:45:24 1.7MB 121 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I postępowania.pdf (PDF, 1.0MB) 2019-02-19 09:51:38 1.0MB 42 razy
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II postępowania.pdf (PDF, 1.0MB) 2019-02-19 09:52:01 1.0MB 38 razy
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III postępowania.pdf (PDF, 1.0MB) 2019-02-19 09:52:23 1.0MB 31 razy
Udzielenie zamówienia
1 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (PDF, 92.KB) 2019-03-20 14:43:07 92.KB 6 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Obiała 10-01-2019 15:00:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Starosta Żniński 10-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Obiała 20-03-2019 14:43:07