Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej sprzętu BHP Joanna Obiała 2019-03-25 14:47:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 34/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej Izabela Jabłońska 2019-03-22 10:50:23 edycja dokumentu
Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 28 lutego 2019 r. Robert Frydryszek 2019-03-22 08:11:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych Izabela Jabłońska 2019-03-21 07:57:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 34/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej Izabela Jabłońska 2019-03-21 07:56:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 33/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2018 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2018 rok Izabela Jabłońska 2019-03-21 07:54:13 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia pracowni w ramach projektu Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Joanna Obiała 2019-03-08 10:21:25 dodanie dokumentu
08.02.2019 r. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Wodbar" Spółka z o.o. - dz. nr 18, 12/5 obręb Knieja, gm. Barcin - budowa sieci wodociagowej z rur PE-HD 100 długości 296 m. Mateusz Baczyński 2019-03-07 08:40:16 edycja dokumentu
08.02.2019 r. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Wodbar" Spółka z o.o. - dz. nr 237/1,237/2,143/17,143/18,143/10,143/11,143/12,143/13,143/15 obręb Kania oraz dz. nr 69,71/1,71/2,71/3,72/1,72/2,73 obręb Mamlicz, gm. Barcin - budowa sieci wodociagowej z rur PE-HD 100 długości 828 m. Mateusz Baczyński 2019-03-07 08:39:58 edycja dokumentu
Joanna Narożniak-Zygaj 2019-03-05 08:18:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr 31/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Izabela Jabłońska 2019-03-04 11:42:28 edycja dokumentu
08.02.2019 r. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Wodbar" Spółka z o.o. - dz. nr 237/1,237/2,143/17,143/18,143/10,143/11,143/12,143/13,143/15 obręb Kania oraz dz. nr 69,71/1,71/2,71/3,72/1,72/2,73 obręb Mamlicz, gm. Barcin - budowa sieci wodociagowej z rur PE-HD 100 długości 828 m. Klaudia Rossa 2019-03-04 08:09:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania w zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Żnińskiego środka trwałego w budowie (inwestycji) Izabela Jabłońska 2019-03-01 09:10:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia wykonującej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do podejmowania wszelkich czynności związanych z projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Izabela Jabłońska 2019-03-01 09:09:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania w zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Żnińskiego środka trwałego w budowie (inwestycji) Izabela Jabłońska 2019-03-01 09:08:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 31/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Izabela Jabłońska 2019-03-01 09:07:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 30/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyznania grantów oświatowych na 2019 rok Izabela Jabłońska 2019-03-01 09:05:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia wykonującej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do podejmowania wszelkich czynności związanych z projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Izabela Jabłońska 2019-03-01 09:04:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie Izabela Jabłońska 2019-03-01 09:03:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 15 lutego 2019 r. Izabela Jabłońska 2019-03-01 09:01:52 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej Robert Frydryszek 2019-02-25 09:14:32 edycja dokumentu
Barczak Tomasz Leszek Tracki - Administrator 2019-02-22 13:40:14 dodanie dokumentu
Kwiatkowski Marek Leszek Tracki - Administrator 2019-02-22 13:38:40 dodanie dokumentu
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Łukasz Kwiatkowski 2019-02-22 12:14:20 edycja dokumentu
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Joanna Narożniak-Zygaj 2019-02-22 10:10:51 edycja dokumentu
Petycja z dnia 12 grudnia 2018 r. o podjęcie niezbędnych, a dostępnych Radzie Powiatu, działań zmierzających do podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych na każde dziecko umieszczone we wszystkich formach pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej Robert Frydryszek 2019-02-21 13:36:34 edycja dokumentu
Petycja z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu drogi powiatowej Nr 2313 Ustaszewo - Uścikowo Robert Frydryszek 2019-02-21 13:30:54 edycja dokumentu
Petycja z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu drogi powiatowej Nr 2313 Ustaszewo - Uścikowo Robert Frydryszek 2019-02-21 13:25:35 edycja dokumentu
Petycja z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu drogi powiatowej Nr 2313 Ustaszewo - Uścikowo Robert Frydryszek 2019-02-21 13:24:53 edycja dokumentu
Petycja z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu drogi powiatowej Nr 2313 Ustaszewo - Uścikowo Robert Frydryszek 2019-02-21 13:17:24 edycja dokumentu
Petycja z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu drogi powiatowej Nr 2313 Ustaszewo - Uścikowo Robert Frydryszek 2019-02-21 13:13:14 dodanie dokumentu
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH ZAREJESTROWANYCH PO 21.05.2016 R. Joanna Narożniak-Zygaj 2019-02-20 15:16:31 edycja dokumentu
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH ZAREJESTROWANYCH PO 21.05.2016 R. Joanna Narożniak-Zygaj 2019-02-20 15:14:36 edycja dokumentu
Zakup i dostawa sprzętu porządkowego w ramach projektu Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Joanna Obiała 2019-02-20 14:52:30 dodanie dokumentu
Petycja z dnia 12 grudnia 2018 r. o podjęcie niezbędnych, a dostępnych Radzie Powiatu, działań zmierzających do podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych na każde dziecko umieszczone we wszystkich formach pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej Robert Frydryszek 2019-02-20 09:29:01 edycja dokumentu
Jaszczuk Zbigniew Leszek Tracki - Administrator 2019-02-19 13:54:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 27/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Izabela Jabłońska 2019-02-19 09:29:04 edycja dokumentu
Józefa Błajet Robert Frydryszek 2019-02-19 08:44:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 27/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Izabela Jabłońska 2019-02-18 11:58:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 26/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych na 2019 rok, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński Izabela Jabłońska 2019-02-18 11:51:43 dodanie dokumentu