Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Realizacja projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych na terenie części Powiatu Żnińskiego Joanna Obiała 2018-07-18 15:23:09 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach Robert Frydryszek 2018-07-18 12:19:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg Agnieszka Frydryszek 2018-07-18 08:09:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg Agnieszka Frydryszek 2018-07-18 08:07:17 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Frydryszek 2018-07-18 08:01:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej samochodu osobowego Sławomira Nowakowska 2018-07-17 14:28:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 Robert Frydryszek 2018-07-17 14:27:39 edycja dokumentu
Informacja o wyniku pierwszej licytacji publicznej samochodu osobowego Sławomira Nowakowska 2018-07-17 14:26:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 Robert Frydryszek 2018-07-17 14:08:53 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/229/2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Żnińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Robert Frydryszek 2018-07-17 14:08:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 Robert Frydryszek 2018-07-17 14:06:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 Robert Frydryszek 2018-07-17 14:05:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 441/ 2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Robert Frydryszek 2018-07-17 10:49:59 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - umowy Izabela Jabłońska 2018-07-13 15:11:42 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna - przepis prawa Izabela Jabłońska 2018-07-13 15:10:26 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna - zgoda Izabela Jabłońska 2018-07-13 15:08:31 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - umowy Izabela Jabłońska 2018-07-13 15:05:03 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna - przepis prawa Izabela Jabłońska 2018-07-13 15:02:14 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Izabela Jabłońska 2018-07-13 15:01:10 usunięcie dokument
Klauzula informacyjna Izabela Jabłońska 2018-07-13 15:00:39 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Izabela Jabłońska 2018-07-13 14:55:27 usunięcie dokument
Informacja o wyniku przetargu Sławomira Nowakowska 2018-07-13 13:51:13 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu Sławomira Nowakowska 2018-07-13 13:44:16 dodanie dokumentu
Protokół z CII posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2018 r. Robert Frydryszek 2018-07-13 09:22:57 edycja dokumentu
Protokół z CII posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2018 r. Robert Frydryszek 2018-07-13 09:13:49 dodanie dokumentu
Protokół z CI posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 20 czerwca 2018 r. Robert Frydryszek 2018-07-13 09:13:17 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 440/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych Robert Frydryszek 2018-07-13 09:12:22 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 439/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2018 roku Robert Frydryszek 2018-07-13 09:11:53 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 438/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach Robert Frydryszek 2018-07-13 09:11:22 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 437/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przekazania w zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Żnińskiego składnika majątku trwałego Robert Frydryszek 2018-07-13 09:10:10 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 440/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych Robert Frydryszek 2018-07-13 09:05:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 439/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2018 roku Robert Frydryszek 2018-07-13 09:05:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 438/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach Robert Frydryszek 2018-07-13 09:04:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 437/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przekazania w zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Żnińskiego składnika majątku trwałego Robert Frydryszek 2018-07-13 09:03:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Agnieszka Frydryszek 2018-07-11 11:31:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Agnieszka Frydryszek 2018-07-11 11:31:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Agnieszka Frydryszek 2018-07-11 11:30:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej samochodu osobowego Sławomira Nowakowska 2018-07-10 14:27:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej samochodu osobowego Sławomira Nowakowska 2018-07-10 14:23:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr 7/2018 z dnia 09.07.2018 r. o wydaniu decyzji nr 261, znak: UA.6740.1.147.2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalno-techniczną wraz z instalacjami w tym instalacją gazową, zagospodarowaniem terenu, zbiornikiem wody do celów przeciwpożarowych oraz portiernią, na terenie działki nr 347/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Jaroszewo, gmina Żnin. Mateusz Baczyński 2018-07-10 09:57:43 edycja dokumentu