Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR 479/ 2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego oraz wykazu przedsięwzięć Robert Frydryszek 2018-11-20 20:08:54 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 478/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok Robert Frydryszek 2018-11-20 20:07:58 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna - transmisja sesji Rady Powiatu w Żninie Izabela Jabłońska 2018-11-20 12:20:01 dodanie dokumentu
Protokół z CXI posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 30 października 2018 r. Robert Frydryszek 2018-11-19 20:37:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 481/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żnińskiego w 2019 roku Robert Frydryszek 2018-11-19 20:32:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 480 / 2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Robert Frydryszek 2018-11-19 20:31:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 479/ 2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego oraz wykazu przedsięwzięć Robert Frydryszek 2018-11-19 20:29:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 478/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok Robert Frydryszek 2018-11-19 20:28:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 477/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie Robert Frydryszek 2018-11-19 20:26:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 476/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego oraz powołania Komisji Przetargowej Robert Frydryszek 2018-11-19 20:25:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr 14 w związku z wydaniem decyzji nr 580 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 136/21 położonej w Wolicach, gmina Barcin. Klaudia Rossa 2018-11-15 15:03:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr 14 w związku z wydaniem decyzji nr 580 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 136/21 położonej w Wolicach, gmina Barcin. Klaudia Rossa 2018-11-15 15:03:00 usunięcie załacznika
Obwieszczenie nr 14 w związku z wydaniem decyzji nr 580 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 136/21 położonej w Wolicach, gmina Barcin. Klaudia Rossa 2018-11-15 15:01:11 dodanie dokumentu
Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Joanna Obiała 2018-11-14 12:49:34 dodanie dokumentu
Petycja z dnia 23 sierpnia 2018 r. dotycząca podjęcia próby oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw Robert Frydryszek 2018-11-14 11:11:54 edycja dokumentu
Petycja z dnia 23 sierpnia 2018 r. dotycząca podjęcia próby oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw Robert Frydryszek 2018-11-14 11:10:17 edycja dokumentu
Petycja z dnia 23 sierpnia 2018 r. dotycząca podjęcia próby oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw Robert Frydryszek 2018-11-14 11:10:01 edycja dokumentu
Kaźmierczak Dariusz Robert Frydryszek 2018-11-14 10:27:35 edycja dokumentu
Kaźmierczak Dariusz Robert Frydryszek 2018-11-14 10:26:47 usunięcie załacznika
Jaszczuk Zbigniew Robert Frydryszek 2018-11-14 10:23:23 edycja dokumentu
Jaszczuk Zbigniew Robert Frydryszek 2018-11-14 10:23:10 usunięcie załacznika
Kaźmierczak Dariusz Robert Frydryszek 2018-11-14 10:21:51 edycja dokumentu
Kaźmierczak Dariusz Robert Frydryszek 2018-11-14 10:20:50 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 listopada 2018 r. Robert Frydryszek 2018-11-14 09:30:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 listopada 2018 r. Robert Frydryszek 2018-11-14 09:30:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 listopada 2018 r. Robert Frydryszek 2018-11-14 09:29:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 listopada 2018 r. Robert Frydryszek 2018-11-14 09:26:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr 13 w związku z wydaniem decyzji nr 569 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 1MW na działce nr 170/3 położonej w Bożejewicach. Mateusz Baczyński 2018-11-13 13:52:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr 13 w związku z wydaniem decyzji nr 569 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 1MW na działce nr 170/3 położonej w Bożejewicach. Mateusz Baczyński 2018-11-13 13:52:10 dodanie dokumentu
Duch Michał Robert Frydryszek 2018-11-08 12:32:13 dodanie dokumentu
Firszt Stefan Robert Frydryszek 2018-11-08 12:31:35 dodanie dokumentu
Hłond Andrzej Robert Frydryszek 2018-11-08 12:30:57 dodanie dokumentu
Jaszczuk Zbigniew Robert Frydryszek 2018-11-08 12:30:04 dodanie dokumentu
Kaźmierczak Dariusz Robert Frydryszek 2018-11-08 12:29:14 dodanie dokumentu
Koperski Paweł Robert Frydryszek 2018-11-08 12:28:41 dodanie dokumentu
Kozłowska Zofia Robert Frydryszek 2018-11-08 12:26:41 dodanie dokumentu
Mateńko Jadwiga Robert Frydryszek 2018-11-08 12:25:40 dodanie dokumentu
Nowakowska Aleksandra Robert Frydryszek 2018-11-08 12:25:00 dodanie dokumentu
Pogiel Stanisław Robert Frydryszek 2018-11-08 12:23:50 dodanie dokumentu
Sadowski Piotr Robert Frydryszek 2018-11-08 12:23:08 dodanie dokumentu