Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Joanna Narożniak-Zygaj 2018-01-23 10:15:35 edycja dokumentu
Joanna Narożniak-Zygaj 2018-01-23 10:12:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg Agnieszka Frydryszek 2018-01-19 14:50:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg Agnieszka Frydryszek 2018-01-19 14:49:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg Agnieszka Frydryszek 2018-01-19 14:45:27 dodanie dokumentu
18.01.2018r.- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Wodbar" Spółka z o.o. w Barcinie - dz. nr 66/23 obręb Wolice, gm. Barcin - budowa sieci wodociągowej. Janusz Biegański 2018-01-18 14:25:00 dodanie dokumentu
18.01.2018r.- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Wodbar" Spółka z o.o. w Barcinie-dz. nr 150/22, 150/30, 134/58 obręb Barcin Wieś, gm. Barcin - budowa sieci wodociągowej. Janusz Biegański 2018-01-18 14:17:18 dodanie dokumentu
Protokół z LXXXVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 28 grudnia 2017 r. Robert Frydryszek 2018-01-18 13:27:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 382 / 2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Robert Frydryszek 2018-01-18 12:09:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 380/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim oraz powołania Komisji Konkursowej Robert Frydryszek 2018-01-18 12:08:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 379/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowych w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Robert Frydryszek 2018-01-18 12:06:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 378/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej projekty innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w ramach powiatowych grantów oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński w 2018 roku Robert Frydryszek 2018-01-18 12:05:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 377/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powiatowych grantów oświatowych przeznaczonych na realizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński w 2018 roku Robert Frydryszek 2018-01-18 12:04:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 376/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych na 2018 rok, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński Robert Frydryszek 2018-01-18 12:03:05 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim oraz powołania Komisji Konkursowej Joanna Narożniak-Zygaj 2018-01-16 15:17:08 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim oraz powołania Komisji Konkursowej Joanna Narożniak-Zygaj 2018-01-16 14:02:05 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim oraz powołania Komisji Konkursowej Joanna Narożniak-Zygaj 2018-01-16 14:00:18 dodanie dokumentu
21.12.2017r.- Gmina Gąsawa - dz. nr 232/1,246,279,171,154/68,154/46,528/5,524,154/56,153/20,240/15 obręb Gasawa, gm. Gąsawa - budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Leszka Białegow i Biskupińskiej w Gąsawie. Małgorzata Konecka 2018-01-12 13:15:46 edycja dokumentu
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie oraz Powiatowym Zespole Oświaty Robert Frydryszek 2018-01-12 13:12:52 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Joanna Obiała 2018-01-11 17:53:13 edycja dokumentu
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Joanna Obiała 2018-01-11 17:53:02 edycja dokumentu
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Joanna Obiała 2018-01-11 17:52:51 edycja dokumentu
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Joanna Obiała 2018-01-11 17:52:40 edycja dokumentu
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Joanna Obiała 2018-01-11 17:52:31 edycja dokumentu
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Joanna Obiała 2018-01-11 17:52:21 edycja dokumentu
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Joanna Obiała 2018-01-11 17:52:11 edycja dokumentu
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Joanna Obiała 2018-01-11 17:51:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowych oraz budynków przeznaczonych do oddania w najem Łukasz Kwiatkowski 2018-01-10 13:04:27 dodanie dokumentu
Leszek Tracki - Administrator 2018-01-10 11:22:27 edycja dokumentu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Leszek Tracki - Administrator 2018-01-10 11:19:35 edycja dokumentu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Łabiszynie Leszek Tracki - Administrator 2018-01-10 10:45:53 edycja dokumentu
Załączniki do Budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok Elżbieta Daroń 2018-01-10 10:35:57 edycja dokumentu
Budżet Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem Elżbieta Daroń 2018-01-10 10:34:52 edycja dokumentu
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Elżbieta Daroń 2018-01-10 09:52:17 edycja dokumentu
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Elżbieta Daroń 2018-01-10 09:40:17 dodanie dokumentu
Załączniki do Budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok Elżbieta Daroń 2018-01-10 09:39:46 dodanie dokumentu
Budżet Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem Elżbieta Daroń 2018-01-10 09:39:18 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach Elżbieta Daroń 2018-01-10 09:01:00 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie Elżbieta Daroń 2018-01-10 08:59:40 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie Elżbieta Daroń 2018-01-10 08:58:47 dodanie dokumentu