Obwieszczenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie nr 1/2017 z dnia 20.12.2017 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego, chlewni - tuczarni w systemie bezściółkowym, w istniejącej zagrodzie gospodarstwa rolnego na działce nr 104 położonej w Białożewinie, gmina Żnin. - dokument stracił ważność 2017-12-21 11:39:47
Obwieszczenie nr 2/2017 z dnia 20.12.2017 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na działkach nr 869, 870, 871 położonych w Rogowie. - dokument stracił ważność 2017-12-21 08:12:09
Obwieszczenie nr 6/2016 z dnia 8.12.2016 r. informujące o przystąpieniu RDOŚ w Bydgoszczy do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia związanego z budową trzynastu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Żnin. - dokument stracił ważność 2016-12-12 08:25:41
Obwieszczenie nr 5/2016 z dnia 7.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 130540C w ciągu ulicy Bankowej i drogi wewnętrznej na długości 263 m wraz z łącznikiem długości 84 m w Rogowie. - dokument stracił ważność 2016-12-07 12:42:40
Obwieszczenie nr 3/2016 Starosty Żnińskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie - dokument stracił ważność 2016-07-26 08:28:46
Obwieszczenie Starosty Żnińskiego nr OŚ.6341.1.4.2016 z dnia 08.03.2016 roku w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dyrektorowi Regionalnego Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu na piętrzenie wody na rzece Noteć Górna w przekroju Łabiszyn - dokument stracił ważność 2016-03-09 12:00:42
Obwieszczenie Nr 1/2016 Starosty Żnińskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wydanej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego, budynku gospodarczego, silosów paszowych, zbiornika na gnojownicę wraz ze zbiornikiem przepompowni gnojowicy oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 51/1 w Marcinkowie Górnym Gmina Gąsawa - dokument stracił ważność 2016-03-04 11:36:12
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego - dokument stracił ważność 2015-02-16 08:53:20
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego - dokument stracił ważność 2015-02-16 08:51:55