Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 139KB) 2019-01-10 14:34:55 139KB 64 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (PDF, 648KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:35:28 648KB 24 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc (DOC, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:35:40 1.2MB 15 razy
3 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia .docx (DOCX, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:36:08 1.2MB 12 razy
4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .docx (DOCX, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:36:29 1.2MB 13 razy
5 Załącznik nr 4 Formularz Wykaz sprzętu .doc (DOC, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:36:45 1.2MB 17 razy
6 Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej .doc (DOC, 80KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:37:00 80KB 12 razy
7 Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.pdf (PDF, 580KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:37:12 580KB 13 razy
8 Załącznik nr 7 Pisemne zobowiązanie podmiotu.doc (DOC, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:37:25 1.2MB 12 razy
9 Załącznik nr 8 Zakup i dostawa schodołazu.pdf (PDF, 287KB) Po terminie otwarcia ofert 2019-01-10 14:37:35 287KB 20 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf (PDF, 547KB) 2019-01-18 14:05:49 547KB 26 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 862KB) 2019-01-25 15:40:51 862KB 16 razy
Udzielenie zamówienia
1 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (PDF, 84.KB) 2019-02-20 14:50:30 84.KB 10 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Obiała 10-01-2019 14:34:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Starosta Żniński 10-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Obiała 20-02-2019 14:50:30