Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 139KB) 2019-01-10 14:34:55 139KB 41 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf 2019-01-10 14:35:28 648KB 23 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc 2019-01-10 14:35:40 1.2MB 14 razy
3 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia .docx 2019-01-10 14:36:08 1.2MB 11 razy
4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .docx 2019-01-10 14:36:29 1.2MB 12 razy
5 Załącznik nr 4 Formularz Wykaz sprzętu .doc 2019-01-10 14:36:45 1.2MB 16 razy
6 Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej .doc 2019-01-10 14:37:00 80KB 11 razy
7 Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy.pdf 2019-01-10 14:37:12 580KB 12 razy
8 Załącznik nr 7 Pisemne zobowiązanie podmiotu.doc 2019-01-10 14:37:25 1.2MB 11 razy
9 Załącznik nr 8 Zakup i dostawa schodołazu.pdf 2019-01-10 14:37:35 287KB 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Obiała 10-01-2019 14:34:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Starosta Żniński 10-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Obiała 10-01-2019 14:37:35