Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Żniński
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, obręb ewidencyjny Podobowice, gmina Żnin


Zarząd Powiatu w Żninie

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego

1. Oznaczenie nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 50 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 1,30 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, oznaczonego w ewidencji budynków nr 179 o numerze porządkowym 49A, położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 140/6 o pow. 0,4406 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1Z/00024102/7 w obrębie Podobowice, gmina Żnin. Wraz z lokalem mieszkalnym sprzedany zostanie udział wynoszący 5130/86931 części w nieruchomości wspólnej.

2. Opis lokalu

Lokal mieszkalny nr 8 usytuowany jest w budynku murowanym wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczonym. Lokal mieszkalny składa się z: dwóch pokoi, trzech przedpokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni 50 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 1,30 m2.

3. Przeznaczenie nieruchomości

Działka położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin przyjętym Uchwałą Nr XLVI/401/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz Uchwałą nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r., działka nr 140/6 położona jest na terenie o wiodącej funkcji usługowej. Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w zespole dworsko-pałacowym.

4. Termin przeprowadzenia I przetargu.

Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1 - pokój nr 7 (sala konferencyjna), parter, dnia 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 1000

5. Termin przeprowadzenia II przetargu

Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1 - pokój nr 7 (sala konferencyjna), parter, dnia 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 1000

6. Termin przeprowadzenia III przetargu

Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1 - pokój nr 7 (sala konferencyjna), parter, dnia 26 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 1000

7. Miejsce i czas IV przetargu.

Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1 - pokój nr 7 (sala konferencyjna), parter, dnia 6 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 1000

cena wywoławcza 45.000 zł wadium: 4.500 zł

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Wysokość postąpienia - decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium - w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie pieniężnej, w ww. wysokości, nie później niż do dnia 3 lutego 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Żninie Bank Spółdzielczy „Pałuki” nr 37 8181 0000 0001 4717 2000 0002, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Powiatu Żnińskiego. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy - jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żninie pok. nr 27, tel. (52) 30-31-100 wew. 62.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Ziółkowski 30-12-2019 12:02:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zarząd Powiatu 30-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Kamil Ziółkowski 30-12-2019 12:02:47