Realizacja projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych na terenie części Powiatu Żnińskiego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 93.KB) 2018-07-18 15:23:09 93.KB 87 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (PDF, 596KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:23:09 596KB 35 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz oferty .doc (DOC, 76.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:23:38 76.KB 23 razy
3 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia .docx (DOCX, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:23:51 23.KB 21 razy
4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .docx (DOCX, 20.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:24:01 20.KB 24 razy
5 Załącznik nr 4 Wykaz usług.docx (DOCX, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:24:12 22.KB 26 razy
6 Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej .doc (DOC, 55KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:24:24 55KB 27 razy
7 Załącznik nr 6 Oświadczenie w sprawie powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego .doc (DOC, 53.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:24:46 53.KB 22 razy
8 Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy.pdf (PDF, 390KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:25:01 390KB 27 razy
9 Załącznik nr 8 Wykaz osób.doc (DOC, 88.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:25:29 88.KB 27 razy
10 Załącznik nr 9 Zobowiązanie.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:25:47 35.KB 29 razy
11 Załącznik nr 10 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Warunki Techniczne.pdf (PDF, 11.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:26:09 11.MB 70 razy
12 Załącznik do SOPZ - Warunków Technicznych - Projekt Techniczny.pdf (PDF, 485KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-07-18 15:26:26 485KB 42 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 487KB) 2018-07-26 10:32:52 487KB 75 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 642KB) 2018-08-22 14:17:33 642KB 54 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 42.KB) 2018-08-31 12:44:45 42.KB 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Obiała 18-07-2018 15:23:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Starosta Żniński 18-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Obiała 31-08-2018 12:44:45