Wybory samorządowe 2018 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Żninie 2018-10-17 09:23:37
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Żninie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Żnińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 14:28:23
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 27 września 2018 r. o numerach przyznanych listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II 2018-09-27 13:31:38
Klauzula informacyjna 2018-09-18 15:26:06
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Żninie 2018-09-12 08:05:30
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Żninie 2018-09-12 07:58:10
K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 7 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania 2018-09-07 14:58:18
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018-08-29 13:11:00
UCHWAŁA NR XLVIII/789/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018-08-27 13:24:29
OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻNIŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Powiatu Żnińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-27 08:00:26
UCHWAŁA NR XXX/229/2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Żnińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-07-17 14:08:31
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 2018-07-17 14:05:28