Starosta Żniński

Starosta Żniński - Zbigniew Jaszczuk

tel. 52 303 11 00 wew. 17
e-mail: starosta@znin.pl

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa należy:
1. Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
2. Organizowanie i kierowanie pracą Starostwa, w tym ustalenie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Wicestarostę, Sekretarza i Skarbnika, i nadzoru nad wydziałami Starostwa.
3. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
4. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa.
5. Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
6. Realizacja polityki kadrowej w Starostwie.
7. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
8. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starostwa ustawami, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Kwiatkowski 28-11-2014 14:28:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Kwiatkowski 28-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Leszek Tracki - Administrator 20-04-2018 09:36:33