Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Żniński
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego

 

Wnioski i formularze do pobrania - zobacz

 

III piętro

Łukasz Kwiatkowski - Kierownik Wydziału
pokój nr 48, tel. 52 303 11 00 w. 20,  690 978 002
e- mail: l.kwiatkowski@znin.pl

Joanna Rynarzewska - Inspektor
pokój nr 47, tel. 52 303 11 00 w. 55
e- mail: j.rynarzewska@znin.pl

Monika Andruszkiewicz - Inspektor
pokój nr 46, tel. 52 303 11 00 w. 21
e-mail: m.andruszkiewicz@znin.pl

Agnieszka Szymańska - Inspektor
pokój nr 46, tel. 52 303 11 00 w. 21
e-mail: a.szymanska@znin.pl

Emilia Plaskaty - Inspektor
pokój nr 47, tel. 52 303 11 00 w. 55
e- mail: e.plaskaty@znin.pl

 

Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego:


1.  W zakresie rozwoju lokalnego i współpracy regionalnej:
a) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,
b) współpraca z samorządami gminnymi i koordynacja działań przy opracowaniu i realizacji regionalnych programów rozwoju,
c) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa związanych z realizacją strategii rozwoju Powiatu oraz okresowe analizowanie uzyskanych efektów,
d) monitorowanie strategii przy stałej współpracy ze stałymi Komisjami Rady oraz przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zawartych w programach operacyjnych,
e) organizowanie konsultacji społecznych w przypadku zmiany istotnych uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych mających znaczenie dla oceny aktualności strategii Powiatu,
f) podejmowanie działań wspierających rozwój powiatowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw i innych działań stymulujących rozwój oraz aktywność inwestycyjno-gospodarczą, kulturalną i turystyczną gmin Powiatu,
g) współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w zakresie realizacji strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innymi instytucjami rozwoju regionalnego,
h) koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego, stworzenie im optymalnych warunków do wykonywania zadań publicznych oraz wspieranie ich aktywności, w tym określenie form, zasad, zakresu współpracy, a także określenie zadań priorytetowych,
i) organizacja i obsługa konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w danym roku kalendarzowym,
j) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych,
k) organizacja udziału powiatu w tworzeniu związków, stowarzyszeń oraz koordynacja działań w tym zakresie.

2.  W zakresie turystyki i promocji:
a) koordynowanie działań informacyjno-promocyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przekraczającej zakres kompetencji jednego wydziału oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Powiatu,
b) przygotowywanie materiałów informacyjno-poglądowych dla Rady, Zarządu i Starosty na temat podejmowanych działań i zamierzeń w zakresie turystyki i promocji,
c) opracowywanie materiałów będących częścią identyfikacji wizualnej Starostwa tzn. wizytówek, papieru firmowego, kopert, zaproszeń, korespondencji oraz wszelkich innych druków wychodzących z urzędu,
d) współdziałanie z gminami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi oraz gestorami bazy turystycznej w zakresie wspólnych inicjatyw promocyjnych,
e) promowanie walorów turystycznych Powiatu, integrowanie działalności gmin w zakresie rozwoju turystyki i prowadzenie bieżącej analizy rynku turystycznego,
f) inicjowanie i kreowanie działań na rzecz rozwoju turystyki oraz koordynowanie uczestnictwa w targach turystycznych i imprezach promocyjnych,
g) opracowywanie materiałów promocyjnych i prezentowanie ich na regionalnych, krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych (targi, wystawy, konferencje, itp.),
h) kompletowanie dokumentacji fotograficznej Starostwa i prowadzenie kroniki Powiatu,
i) umacnianie tożsamości lokalnej poprzez propagowanie wiedzy o Powiecie w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu zgromadzone na przestrzeni historycznej,
j) przygotowanie i aktualizowanie dorocznego kalendarza imprez odbywających się na terenie Powiatu,
k) prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej www.znin.pk katalogów na stronach: www.bip.powiat.znin.pl.www.zpp.pl. oraz oficjalnych kanałów/profili na portalach społecznościowych,
l) analizowanie informacji prasowych na temat spraw dotyczących Powiatu, monitorowanie ważniejszych programów radiowych i telewizyjnych,
m) prowadzenie informacji turystycznej.

3. W zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych:
a) organizowanie procesu formułowania i sporządzania wniosków w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej,
b) monitorowanie informacji o realizowanych lub planowanych projektach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych i przekazywanie danych na ten temat do komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych,
c) współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie inicjowania i wspierania działań na rzecz pozyskiwania funduszy strukturalnych,
d) współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką ponadregionalną i europejską dysponującymi funduszami pomocowymi,
e) organizowanie lub współorganizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów dotyczących Unii Europejskiej i funduszy europejskich,
f) przygotowywanie projektów, które mogą być realizowane ze środków zewnętrznych i pomoc komórkom organizacyjnym Starostwa w tym zakresie,
g) współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wypracowania wspólnych przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych,
h) współpraca z organizacjami pozarządowymi, udzielanie im pomocy oraz organizowanie szkoleń w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych na realizację celów statutowych,
i) organizacja kontaktów zagranicznych Rady i Zarządu - obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt, opracowanie i uzgadnianie dokumentów (porozumienia, listy intencyjne, deklaracje, wspólne oświadczenia itp.),
j) obsługa organizacyjna wyjazdów zagranicznych, przygotowanie programów tych wyjazdów,
k) organizowanie procesu formułowania, sporządzania i realizacji wniosków w ramach programów i projektów finansowanych ze środków PFRON.

 

Elektroniczne formularze z ePUAP

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Kwiatkowski 22-12-2014 14:11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Kwiatkowski 22-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Kwiatkowski 02-07-2018 09:56:07