Ewidencja stowarzyszeń z terenu Powiatu Żnińskiego znajdująca się

w Wydziale Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żninie

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS

Nazwa stowarzyszenia

Osoby uoważnione do reprezentowania

Adres do korespondencji

Uwagi

Gąsawski Związek Wędkarski

Wojcieszak Marian - prezes,

Książkiewicz Maciej - v-ce prezes,

Strzemkowski Dariusz - skarbnik

Szmańkowski Krzysztof - sekretarz

Banasik Andrzej - członek

Krysztofiak Czesław - członek

Wojcieszak Tomasz - członek

Langowski Maciej - członek

Gaczkowski Ryszard - członek

Ul. Żnińska 19

88 - 410 Gąsawa,

Kor.

Marcinkowo Górne 12a/6 88-410 Gąsawa

Pałuckie Stowarzyszenie Paralotniarzy w Żninie

Ryszard Kwiatkowski-prezes

Pawlicki Andrzej -v-ce prezes

Szymoniak Romuald - skarbnik

Ul. B. Śmiałego 9

88 - 400 Żnin

Regionalna Orkiestra „Kujawy” w Piechcinie

Ireneusz Kocik - prezes, kapelmistrz,

Mirosław Marciniak - z-ca prezesa,

Lilia Markowska-Kocik-- sekretarz,

Magdalena Żuchowska - skarbnik,

Jacek Lewandowski - gosp. ork.

Roman Słomowicz - członek

Ul. Radłowska 4

88 - 192 Piechcin,

Kor.

Ul. Barcińska 42

88-170 Pakość

Związek Wędkarski „Wielkopolanin” w Janowcu Wlkp.

Wiktor Mróz -prezes(30-23-842)

Spychała Paweł - v-ce prezes

Bogucki Łukasz - sekretarz,

Mikołajczak Marek - skarbnik,

Kuster Roman - gospodarz,

Eichsteadt Marian - członek,

Guźliński Rafał - członek,

Frąszczak Piotr - członek,

Wieczorek Michał - członek

ul. Kręta 10 a/6

88 - 430 Janowiec Wlkp.

Związek Wędkarski „Pałuczanin” w Żninie

Kruzel Ireneusz - prezes

Lewandowski Andrzej- wiceprezes

Dolaciński Włodzimierz - skarbnik

Kruzel Tadeusz - sekretarz

Podwysocki Antoni - gospodarz

Ul. Sienkiewicza 3A/1

88 - 400 Żnin

Związek Wędkarski „Wełna” Rogowo w Rogowie

Piotr Przybyła - prezes

Henryk Nowak - skarbnik

Tyzler Adam-sekretarz

Stanisławski Henryk-gospodarz

Piekarski Dariusz-członek

Ul. 21 stycznia 17

88 - 420 Rogowo

Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie

Łukomski Czesław -prezes

Starczewski Ireneusz -wiceprezes

Andrzej Piechocki - wiceprezs

Hałaburdzin Melania-skarbnik

Maria Kawczyńska -sekretarz

Anna Ludkiewicz-członek

Prusak Zbigniew-członek

Rembisz Mirela-członek

Chojnacki Sławomir-członek

Horka Elżbieta - członek

Berdysz Dariusz - członek

Balski Przemysław - członek

Lubawy Adam - członek

Meissner Jakub - członek

Malinowski Feliks - członek

ul. Szkolna 16

88 - 400 Żnin

PTTK.znin@neostrada.pl,

paluki.pl/pttk

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Cornelia de Lange Syndrom w Polsce

Marianna Wnuk - prezes

Małgorzata Szestopałko-wiceprezes

Anna Szczepelniak - sekretarz

Ul. Składowa 20

88 - 400 Żnin

www.paluki.pl/cdls

„Kapitał Zaufania” w Żninie

Imbiorowska Magdalena - prezes

Hanna Czajkowska - sekretarz

Katarzyna Kurek-skarbnik

Ul. Mickiewicza 32

88 - 400 Żnin,

kapitalzaufania@gmail.com

693750512

Klub Żeglarski „Neptun”

Krzysztof Pałka - prezes

Elżbieta Pałka - wiceprezes

Marek Kata - sekretarz,

Tomasz Chełmiński - skarbnik,

Rafał Safijan - bosman

ul. Wyzwolenia

88 - 190 Barcin

Kor.

ul. Lotników 21/45

88-190 Barcin

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Barcinie

Ewa Ciszak-Krych - prezes

Wincentyna Topolska - wiceprezes

Helena Łożyńska - wiceprezes

Ewa Firszt - sekretarz

Jolanta Gawrońska - skarbnik

Zofia Jesionowska - członek

ul. Ludowego Wojska Polskiego 4/18

88 - 190 Barcin,

Kor. Pani Ewa Ciszak-Krych

Barcin-Wieś88

Towarzystwo Miłośników Historii Łabiszyna i Okolic

Ewa Leżoń - prezes

Wacław Ziółkowski - wiceprezes

Krystyna Kurzawa - skarbnik

ul. Parkowa

89 - 210 Łabiszyn

Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie

Janina Drążek - prezes(383-22-85)

Andrzej Drążek - z-ca prezesa

Flejter Zenon - skarbnik

Pieczyńska Bogdana - członek

Kleszczewski Wiesław - członek

Korniluk Zbigniew- członek

ul. Pakoska 16

88 - 190 Barcin

Towarzystwo Miłośników Janowca Wielkopolskiego

Jerzy Szociński - prezes

Andrzej Graclik - wiceprezes

Gabriela Daniel - skarbnik

Ul. Szkolna 4

88 - 430 Janowiec Wlkp.

Piechcińskie Bractwo Kurkowe

Czesław Michalski - starszy bractwa

Elżbieta Wojciechowska- z-ca starszego

Tadeusz Ruciński- sekretarz

Wawryk Barbara- podskarbi

Ryszard Krajewski - marszałek

Danuta Popławska - faryniarz

Wiśniewski Zbigniew - członek

Ul. Radłowska 2

88 - 192 Piechcin

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo

Kufera Magdalena - prezes,

Próchniak Violetta - wiceprezes,

Kanarkowska Marzena-sekeratrz,

Linder Alina - skarbnik,

Kapczyńska Barbara-członek,

Zabłocki Kazimierz-członek,

Czechowska Henryka-członek

Laskowo 26

88 - 430 Janowiec Wlkp.

Klub Turystyki Konnej „Luzak” w Pturku

Antoni Legin - prezes

Wojciech Winiecki - wiceprezes

Włodzimierz Czarski - skarbnik

Pturek 22

88 - 190 Barcin

W likwidacji

Klub Motocykli Ciężkich i Zabytkowych „Pałuki” w Żninie

Katafiasz Marcin - prezes

Mrówczyński Dawid- wiceprezes

Pietrzak Agnieszka - skarbnik

Chareński Jacek - sekretarz

Nawrocki Robert - członek

Sulinowo 19 a, lub Podgórzyn 2a

88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi

Róża Trela - prezes

Henryk Niedbalski - wiceprezes

Gabriela Piątkiewicz - skarbnik

Anna Przybylak - sekretarz

Buszkowo 10

89 - 210 Łabiszyn

Kor. Jabłowo Pałuckie 27

Biskupińskie Towarzystwo Archeologiczne im. Walentego Szwajcera

Suchański Adam - prezes

Piotrowski Wojciech - wiceprezes

Szulc Kazimierz - skarbnik

Wyrwas Agnieszka - sekretarz

Tomaszewski Piotr - członek

Biskupin

88 - 410 Gąsawa

Stowarzyszenie Mała Szkoła w Nowym Dąbiu

Sperkowski Zbigniew Piotr -prezes

Stosik Maria-v-ce prezes

Siekierski Przemysław-członek

Nowe Dąbie 56

89 - 210 Łabiszyn

nowedabie@op.pl

www.republika.pl/nowe_dabie

Pomorsko- Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej

Osuch Włodzimierz - prezes,

Gaik-Mazurek Beata - wiceprezes,

Urban Leszek - wiceprezes,

Bogucka Magdalena - sekretarz,

Smyk Renata - skarbnik

Lewandowska Monika-członek,

Mierkiewicz Mirosław - członek

Ul. Mogileńska 5

88 - 190 Barcin

„MY” Ruch Społeczny

Elżbieta Kończal-prezes,

Płażewski Krzysztof-sekretarz

Edward Kozłowski-skarbnik,

Różański Artur - członek

Lisiecki Wojciech - członek

Ul. Górska 8

88-400 Żnin,

Kor. Ul. Składowa 7 88-400 Żnin

785 926 361

qlturysta@tlen.pl

www.myruchspoleczny.pl

Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki

Wojciech Putz - prezes

Kazimierz Ronowicz - wiceprezes

Wacław Kłossowski-sekretarz,

Zbigniew Dolaciński-skarbnik,

Włodzimierz Dolaciński-członek

Adam Lasecki - bibliotekarz

Różańska Beata - dyrygent

ul. Wandy Pieniężnej 3

88 - 400 Żnin

http://moniuszko.znin.pl

moniuszko1909@wp.pl

Łabiszyńskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin

Józwa Mirosława-prezes

Beck-Szymańska Renata-wiceprezes

Woławczyk Marlena - skarbnik-sekr.

Ul. Parkowa 1,89 - 210 Łabiszyn,

Kor Józwa Mirosława

Ul. Spółdzielcza 3/18

89-210 Łabiszyn

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pałuki”

Nowicka Irena-prezes

Stanisławska Elżbieta-wiceprezes

Juszczak Joanna-sekretarz

Koszel Lidia-skarbnik

Ul. Kolejowa 4,

88 - 420 Rogowo

Stowarzyszenie Leszka Białego

Sytek Jacek Wacław - prezes

Świtała-Wierzbicka Anna - wiceprezes

Dolata Aleksandra Halina - skarbnik

Dolata Tomasz - sekretarz

Wierzbicki Janusz - rzecznik prasowy

Godawy 32, 88 - 410 Gąsawa

Stowarzyszenie „Miłośników Wenecji”

Jułga Ryszard-prezes,

Ciupiński Henryk-wiceprezes,

Gic Elżbieta-skarbnik,

Citkowicz Ewa-członek,

Staniszewska Krystyna - członek

Wenecja 26, 88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn

Majewska Renata - prezes

Lipiński Paweł - wiceprezes

Kozłowska Barbara - sekretarz

Porowska Iwona - skarbnik

Kaczmarek Paweł - członek

Podgórzyn 5, 88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju m. Mięcierzyn i Okolic

Wieczorek Bronisław - prezes

Mierzejewski Sławomir - wiceprezes

Kędzierska Agnieszka Monika - skarbnik

Owczarza Grzegorz - sekretarz

Mięcierzyn 68, 88 - 420 Rogowo

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaroszewo koło Żnina

Swędrowski Andrzej - prezes

Derach Rafał - pierwszy zastępca prezesa

Muszyński Zbigniewł - drugi zastępca prezesa

Osiński Karol - sekretarz

Brzykcy Teresa - skarbnik

Jaroszewo 57, 88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko

Kuchcińska Natalia - prezes

Rochowiak Janusz -wiceprezes

Lewandowska Janina - skarbnik

Maciejowska Renata - członek

Janicka Maria Henryka - członek

Cerekwica 59/9, 88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skórki i Szkółki „PATRIA”

Komitet założycielski

Błajet Józefa

Górka Zygmunt

Kościelniak Mieczysław Bronisław

Skórki 7, 88-420 Rogowo

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy

Ciesielski Bogdan Kazimierz-prezes

Kałuża Jerzy Jan-wiceprezes

Świtała Beata Agnieszka-skarbnik

Cichowicz Joanna-czlonek

Kazik Mariusz-członek

Maciejewski Edward-czlonek

Wendland Stanisław Wojciech-członek

Ul. Żnińska 3a 88-410 Gąsawa

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Januszkowo

Wesołowski Andrzej - prezes

Wiśniewska Barbara Justyna - z-ca prezesa

Zdrojewski Andrzej - skarbnik

Jamrug Elżbieta - członek

Małecka Alina Urszula - członek

Januszkowo 14, 88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarbinowo Drugie

Magda Zbigniew - prezes,

Górska Maja - z-ca,

Górska Mirosława - członek,

Polus Barbara - członek

Sarbinowo Drugie 3a 88 - 430 Janowiec Wlkp.

Stowarzyszenie Radio Żnin FM

Kalka Mirosław-prezes

Nowakowska Kinga - z-ca prezesa

Ganzera Józef - skarbnik

Przyborowska Katarzyna - członek

Przyborowski Wojciech-członek

Ul. Pocztowa 88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Paryż „Paryska Inicjatywa”

Maciejewska Aneta - prezes

Szczublewska Marlena - wiceprezes

Klockowska Halina - skarbnik

Paryż 26, 88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego z siedzibą w Słębowie

Pituła Magdalena - prezes

Brańka Elżbieta-wiceprezes

Michalak-Żółtowska Agnieszka - wiceprezes

Nowak Danuta -skrabnik

Jurek Aleksander Mikołaj-członek

Kołodziejczyk Tomasz Wojciech-członek

Sala Paweł-członek

Słębowo 1 88-400 Żnin

Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Gorzycach

Nowak Barbara-prezes

Maszudzińska Zofia-sekretarz

Dudek Violetta-skarbnik

Małkowska Renata - członek

Konecka Monika - członek

Ejankowski Krzysztof -członek

Brzezińska Beata - członek

Witkowska Marzena - członek

Gorzyce 60 88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic

Dolaciński Piotr - prezes

Gracz Violetta Stefania - wiceprezes

Kowalczewska Agnieszka - skarbnik

Gąsiorowski Jan - członek

Balkiewicz Cezary - członek

Bożejewice 22/1 88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”

Łysy Grażyna - przewodniczący

Drążek Ewa-z-ca przewodniczącej,

Stypczyńska Grażyna-skarbnik,

Zbieranek Iwona Elżbieta-sekretarz

Huszcza Alicja-członek

ul. Polna 1 88 - 190 Barcin

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie

Starczewska Irena Maria - prezes

Lorczyk Ryszard Feliks - wiceprezes

Kurczewski Hubert Alojzy - wiceprezes

Grabowska Wanda - sekretarz

Musiał Barbara Maria - skarbnik

Łasińska Barbara - członek

Ul. Pocztowa 15, 88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie Barcińska Starówka

Skrzypczyk Stefan Andrzej-prezes

Kurzawska Mirosława - wiceprezes

Skrzypczak Henryka - skarbnik

Stefański Tomasz - członek

Ul. Plac 1 Maja 19/1, 88 - 190 Barcin

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lubcz „Lubczaki”

Kowalewski Marian - prezes

Jurek Dorota - skarbnik

Gawron Jacek - członek

Filipczak Artur - członek

Ratajczak Henryk Marian - członek

Lubcz 19, 88 - 420 Rogowo

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czewujewo „Czewoj”

Stanisław Ciesielski - prezes

Andrzej Jabłoński-skarbnik

Maria Wojtaś - członek

Czewujewo 25, 88 - 420 Rogowo

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin

Bokwa Zdzisław Jerzy-prezes,

Smoliński Grzegorz - v-ce prezes,

Szafraniak Grażyna-skarbnik,

Kaczmarek Teresa-sekretarz,

Kosmalski Jerzy - członek,

Jakubowski Artur - członek

Ul. Mogileńska 3, 88 - 190 Barcin

Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Wiewiórczyn

Nowicka Irena - prezes

Jarmużkiewicz Mariola Maria - skarbnik

Jarmużkiewicz Ewelina Anna - członek

Przybyła Mirosława - członek

Smoter Ewa Zofia - członek

Wiewiórczyn 33, 88 - 420 Rogowo

Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi”

Goclik Hanna - prezes

Otto Beata - wiceprezes

Różańska Ewa-skarbnik

Wilgórski Marek-sekretarz

Wesołek Jan-członek

Kurek Anna-członek

Rzepa Anna-członek

Pilarska Halina-członek

Brzyskorzystew 61 88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie Zaleśna Ekologiczna Kraina

Brzykcy Paweł - prezes

Winiarski Tomasz-skarbnik

Grochowalski Alojzy, Mikołaj-I wiceprezes

Pokorski Henryk, Stanisław - II wiceprezes

Nowakowska Anna Katarzyna - sekretarz

Szablewski Jan, Leszek - członek

Musiałkowska, Zientak Barbara - członek

Laski Wielkie 25, 88-410 Gąsawa

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ryszewo „Ryszewianki”

Szymańska Aleksandra Maria - prezes

Olszak Małgorzata - skarbnik

Derezińska Mirosława - członek

Olszak Natalia Marta - członek

Pracowiak Milena Anna - członek

Ryszewo 25 88- 420 Rogowo

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rogowo

Reszka Eliza Anna-prezes

Krygier Andrzej Władysław-skarbnik zarządu

Andryszak Sławomir-członek

Koperski Ireneusz Józef - członek

88-420 Rogowo, ul. Kościelna 4a

Kor. Ul. Składowa 8a,

88-420 Rogowo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niedźwiady

Wadelska Weronika - prezes,

Jarmużkiewicz Izabela Joanna - skarbnik,

Cieniawa Tadeusz-członek,

Wawrzyniak Krystyna - członek,

Wesołek Jerzy Julian - członek

Niedźwiady 20, 88-420
Rogowo

Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki

Superczyński Jacek - prezes

Jackowski Jacek - wiceprezes

Wróbel Sylwia - skarbnik

ul., Leszka Białego 6, 88-410 Gąsawa

`

Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym

Kostrzewa Mariusz, Rafał - prezes,

Nowakowska Róża, Aurelia - wiceprezes,

Kowalski Jerzy - skarbnik,

Mazalon Barbara - wiceprezes

Szymańska Władysława-sekretarz

88 - 400 Żnin, ul. Wandy Pieniężnej 31/15

Stowarzyszenie Ludzi z Pomysłem

Ciesielczyk Henryk - prezes

Lewandowski Bogdan - wiceprezes

Kuczma Anna - skarbnik

Łakomska Joanna - sekretarz

Tekiela Celina - członek

88 - 410 Gąsawa, ul. Żnińska 19

Stowarzyszenie „Godawianie”

Andrzej Jan Lipiński- prezes,

Sytek Stanisław, Andrzej - wiceprezes,

Budziński Wojciech - wiceprezes,

Kranz Paweł Jan - sekretarz,

Wysocki Marcin - skarbnik

88-410 Gąsawa, Godawy 35

Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego

Piwecka Ewa -prezes

Marciniak Justyna - wiceprezes

Czernicki Leon - wiceprezes

Okońska Małgorzata - skarbnik

Grajek Janusz - członek

88-400 Żnin, ul. Zamknięta 5

Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin”

Stępień Beata Barbara - prezes,

Bratz Lidia - wiceprezes,

Stępień Sławomira - skarbnik,

Pacholska Natasza Anna - sekretarz,

Plachecka Agata- członek

Joanna Malak- członek

Ul. Tysiąclecia 1/5, 88-400 Żnin

Stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin

Staniszewski Leszek Piotr - prezes

Dąbrowski Zbigniew Józef

Zdrojewski Sławomir - skarbnik

Ul. Wyczółkowskiego 11, 88-400 Żnin

Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna”

Musiał Mariusz - prezes,

Fałszewicz-Fryca Joanna - wiceprezes,

Talaczyński Stanisław - członek,

Ziętek Alicja - sekretarz,

Smoliński Marcin - skarbnik

88 - 400 Żnin, ul. Lewandowskiego 15,

Bractwo Strzeleckie w Żninie

Zenon Flejter - prezes

Jarosław Głowski- wiceprezes

Jaśmina Malak - sekretarz

Michał Woźniak - strzelmistrz

Ryszard Kałasa - skarbnik

Janusz Witkowski-komendat

ul. Plac Wolności 1

88-400 Żnin

Kor. Zenon Flejter

Jadowniki Rycesrskie 40

88-400 Żnin

508 342 265

kontakt@bractwo-znin.pl

www.bractwo-znin.pl

Międzygminne Stowarzyszenie Wspierania Niepełnosprawnych Dzieci, Osób Dorosłych oraz ich Rodzin w Gąsawie

Maria Zwolenkiewicz - prezes

Michalczak Barbara Maria - wiceprezes

Ciesielczyk Henryk - sekretarz

Kałamajska Teresa Grażyna - skarbnik

Ul. Żnińska 19

88 - 410 Gąsawa

Stowarzyszenie „Miłośników Kolei i Air Soft Gun w Żninie”

Majewski Aleksander - prezes

Różański Artur - członek

ul. Potockiego 4

88-400 Żnin

Stowarzyszenie „Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych Temperamenty”

Karolina Pawlik-prezes,

Kośmider Agnieszka - wiceprezes,

Włodzimierz Żuk-skarbnik,

Kasprzak Joanna - sekretarz

Szkółki 9

88-420 Rogowo

temperamenty@wp.pl

Stowarzyszenie „Silverado City”

Goc Tomasz - prezes

Bugno Sebastian - wiceprezes

Ulatowski Ryszard - wiceprezes

Bożewjewiczki, ul.Cerekwicka 8,

88-400 Żnin

501 147 560

silveradocity@wp.pl

Stowarzyszenie dla Dużych i Małych

Kokocha Dorota - prezes

Zetler Marian - wiceprezes

Gołębiewska Janina - skarbnik

Lewandowska Justyna - sekretarz

Kwasek Stanisław - członek

Julianowo 29

88 - 190 Barcin

„Wspólnymi Siłami-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krotoszyn

Buzała Bartłomiej-prezes,

Pałyga Daria-skarbnik,

Zieja Iwona-sekretarz

Krotoszyn 44, 88-190 Barcin

Stowarzyszenie Trochę Kultury”

Kruzel Jakub - prezes,

Gwit Leszek - wiceprezes,

Daszkowska Katarzyna - wiceprezes

ul. Kopernika 8/43

88-400 Żnin

Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe

Napierała Krzysztof-prezes,

Majewski Tomasz-wiceprezes,

Roszak Anna-sekretarz,

Werkowski Michał-członek,

Iwanek Jan-członek,

Michalak Ilona - członek

Mierzejewska Magdalena - członek

Ul. 3 Maja 30, 88-430 Janowiec Wlkp.

sojanowiec@interia.pl

Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość”

Nowak Karolina-prezes

Koszczewska-Smutek Renata-z-ca prezesa

Przybylińska Donata-skarbnik

Małek-Kałek Anna - sekretarz

Nadolski Ariel-członek

Ul. Radłowska 10, 88-192 Piechcin

Stowarzyszenie Przyjaciół Barcińskiej Jedynki

Adamczyk Ludwika-prezes,

Kausa Iwona- z-ca prezesa,

Płachta Teresa - skarbnik,

Lewandowska Anna - członek

Drążek Janina - członek

Ul. Plac 1 Maja 8, 88-190 Barcin

Stowarzyszenie „Integracja Społeczna” w Sarbinowie Drugim

Komitet założycielski:

Mrozińska Arleta

Kochowicz Marzena

Lisek Natalia

Polus Barbara

Sarbinowo Drugie 11, 88-430 Janowiec Wlkp.

Stowarzyszenie osób chorych na nowotwór „lepszy dzień”

Herenda Krzysztof - prezes,

Herenda Anna - sekretarz

Majewska Agnieszka - skarbnik

ul. Lotników 17/36 89 - 190 Barcin

Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej

Budzyńska Izabella - prezes,

Mazana Elżbieta - wiceprezes,

Żalińska Agnieszka - skarbnik,

Lizak Karol- sekretarz

Matusiak Jolanta - członek

Ul. Żnińska 6, 88 - 410 Gąsawa

Stowarzyszenie „Pro Familia” w Barcinie

Napierała Agnieszka - prezes

Witkowska Dorota - wiceprezes,

Czarniak Alicja - skarbnik

Nowak Jacek - sekretarz

Ul. Mogileńska 1/506 88-190 Barcin

Związek Mieszkańców Powiatu Żnińskiego

Luchowski Robert - prezes,

Szóstak-Ławińska Edyta - wiceprezes

Sikora Paweł - sekretarz

Grzeszak Danuta - skarbnik

Bartczak Mariusz - czlonek

Ul. Gościnna 2, 88-400 Żnin

Żniński Klub Morsa

Nowak Bogusław- prezes

Piwańska Iwona - Wiceprezes

Siekerka Mateusz - wiceprezes

Miązek Szymon - Wiceprezes

Łożyńska Wioletta - sekretarz

Nowak Marcin - skarbnik

Ul. Szkolna 12 88-400 Żnin

Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „WIERZBA”

Szczęsny Wojciech-prezes

Szczęsny Roman-wiceprezes,

Szczęsna Beata-sekretarz

Oćwieka 24, 88-410 Gąsawa

Stowarzyszenie „Browarowa - Większy Format”

Jaworska Krystyna-prezes,

Paprot Lidia - wiceprezes,

Olesiak Wioletta - sekretarz,

Cieniawa Robert - skarbnik,

Frankowska Alina - członek

Ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin

Stowarzyszenie Edukacyjne „Ekonomik”

Katafiasz Tomasz - prezes,

Dobosz Roman-wiceprezes,

Daszkowska Renata-sekretarz,

Marciniak Justyna-skarbnik

Biegański Janusz- członek

Ul. Śniadeckich 18, 88-400 Żnin

Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Noteć”

Komitet założycielski:

Sienkiewicz-Szkuta Helena

Kryger - Cyran Jolanta

Brakowski Lech

Nowe Dąbie 149, 89-210 Łabiszyn

Stowarzyszenie Pałuckie Towarzystwo Motocyklowe „Czaple”

Wagner Arkadiusz - prezes,

Tokarz Andrzej - wiceprezes

Zok Krzysztof - członek-sekretarz

Wagner Edyta - członek -skarbnik

Ul. Szkolna 5/3, 88-400 Żnin, Wagner@op.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzyskorzystewko

Kopterska - Popiołek Alicja - prezes,

Kubisiak Grzegorz - wiceprezes,

Hoffman Krystyna - skarbnik

Jankowska Anna - sekretarz

Samul Dariusz - członek

Brzyskorzystewko 10, 88-400 Żnin

Forum Samorządowe „PAŁUKI”

Hłond Andrzej -prezes

Pietraszko Jacek -wiceprezes

Przybyłowicz Alicja-sekretarz

Koperski Paweł - skarbnik

Kurek Andrzej-członek

Ul. Mickiewicza 37, 88-400 Żnin

Żnińskie Towarzystwo Kultury

Czarnecki Stefan Janusz-prezes

Zwierzykowski Zbigniew - członek

Jelinek Jadwiga - członek

Woźniak Michał Wiesław - członek

Dolski Zbigniew - członek

Bogdański Andrzej - członek

Ul. Plac Wolności 2/5, 88-400 Żnin

Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łabiszynie

Nojman Adam Sebastian - prezes

Buczkowski Dariusz - wiceprezes,

Polcyn Maciej - sekretarz

Męczyński Leszek - skarbnik

Piąstka Wojciech - członek

Ul. Parkowa 1

89-210 Łabiszyn

Stowarzyszenie Ogrodowe „Nad Notecią”

Szczepanek Sławomir - prezes

Marosz Karolina - wiceprezes

Kryger Małgorzata - skarbnik

Synoracki Ryszard - członek

Nowe Dąbie 135

89-210 Łabiszyn

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Wójcin „Brama Pałuk”

Kopydlowska Żaneta-prezes,

Tylińska-Sopolińska Agnieszka-wiceprezes,

Marnocha Łukasz - sekretarz,

Marnocha Agata - skarbnik

Wójcin 48a, 88-400 Żnin

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gąsawa

Putz Anna - prezes

Kawczyńska Teresa-wiceprezes

Krygier Alina-sekretarz

Langowska Bogumiła-skarbnik

Frankowska Czesława - członek

ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa

Stowarzyszenie Przyjaciół Osiedla Górskiego w Żninie „Nasza Góra”

Walczak Anna-prezes

Kalka Ewa-wiceprezes

Pomianek Hanna-skarbnik

Adamkiewicz Anna-członek

ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin

Polska Organizacja Latawcowa

Łasecki Przemysław-prezes

Przychocka Ilona-wiceprezes

Ulatowski Ryszawrd-wiceprezes

Łasecka Agnieszka-członek

Stachera Andrzej - członek

ul. Biskupińska 18b, 88-410 Gąsawa

Klub Sportu i Turystyki Wodnej „PAŁUKI”

Janowski Leszek-Prezes

Łuczak Andrzej-wiceprezes

Cieślak Tadeusz-sekretarz

Gaczkowski Krzysztof - skarbnik

Pawłowski Bernard - członek

ul. Szkolna 12, 88-400 Żnin

Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pod Różą

Pietrzak Henryka, Maria - prezes,

Olszak Milena Agnieszka - wiceprezes,

Barandziak Dominika Maria - skarbnik

Stachowiak Eugeniusz - sekretarz

Kocikowski Piotr Józef - członek

ul. Pakoska 20/42 88-190 Barcin

Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Bołka Paweł -prezes,

Nyka Zygmunt - zastępca prezesa,

Pawłowski Michał - skarbnik,

Szymczyk Monika - sekretarz,

Dojaś Hubert - członek

ul. Szkolna 12, 88-400 Żnin

Stowarzyszenie Umysł Fascynacja Odkrywanie UFO

Szumska Mariola - prezes

Mielcarek Agnieszka - zastępca prezesa

Rybińska Agnieszka-skarbnik

Czapla Sylwia-członek

Prussak Grażyna-członek

Boesche Magdalena-członek

ul. Pl. 1 Maja 8, 88-190 Barcin

Stowarzyszenie Oświatowe ABC-Gąsawa

Maciejewska Anna - prezes

Pieczyńska Renata - członek

Superczyński Jacek - członek

ul. Leszka Białego 6, 88-410 Gąsawa

Stowarzyszenie Pałuczanka Żnin

Golińska Magdalena-prezes

Witucki Rafał-wiceprezes

Białożyński Adam-wiceprezes ds. sportowych

Jańczak Marcin-skarbnik

Dutkiewicz Adam-sekretarz

ul. Gnieźnieńska 7, 88-400 Żnin

Stowarzyszenie KUJAVIA

Grzankowska Małgorzata-prezes

Antoniewo 43, 89-210 Łabiszyn

Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON”

Kotula Przemysław Szczepan-prezes,

Kotula Rajmund Wojciech-skarbnik,

Brodecki Jaromir Józef-sekretarz,

Meissner Jakub Franciszek-członek,

Jankowska Krystyna Danuta-członek

u.l. Szkolna 8, 88-430 Janowiec Wlkp., janowiec@uksdragonjanowiecwlkp.pl,

uksdragonjanowiecwlkp.pl

OPP

Stowarzyszenie Jedynka

Cyganiak Agnieszka - członek

Daszkowska Katarzyna - członek

Nowak Dorota - członek

ul. Szkolna 4, 88-400 Żnin,

stowarzyszeniejedynka@onet.pl

Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”

Sobczak Monika-prezes,

Kowalczyk Małgorzata-wiceprezes,

Lachowicz Krystyna-skarbnik

Ul. 700-lecia 34, 88-400 Żnin

Ewidencja - ODDZIAŁY - Koła STOWARZYSZEŃ FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

Nazwa stowarzyszenia

Osoby upoważnione do reprezentowania

Adres do korespondencji

Uwagi

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Barcinie

Chęś Romana -prezes

Parczewska Anna - viceprezes

Błaszczyńska Agnieszka - skarbnik

Turzyńska-Szczepańska Małgorzata - sekretarz

ul. Artylerzystów 1

88 - 190 Barcin

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Kolo Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Żninie

Żywiałowski Leszek - prezes,

Ośmiana Urszula - z-ca prezesa

Pawęzka Maria - członek

Jędrzejewska Alina - sekretarz,

Losik Danuta - skarbnik

Ul. Pocztowa 15,

Kor.

Leszek Żywiałowski

ul. 700-lecia 36 88-4000 Żnin

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

koło w Żninie

Jacek Pietraszko - prezes koła

Mirosław Pilarski - Wiceprezes

Zwierzykowski Zbigniew - skarbnik

ul. Szkolna 4

88 - 400 Żnin

Koło w Janowcu Wlkp

Ryszard Zygaj - prezes

Janina Pomin - wiceprezes

Aleksandra Wysocka - sekretarz

Ewa Korycka- Nader - skarbnik

Anna Szweda - członek

ul. Szkolna 4

88 - 430 Janowiec Wlkp.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło w Żninie

Wincenty Ślęzak - prezes

Irena Pawlak - zastępca prezesa

Sabina Janka - skarbnik

Anna Szybczyńska - skarbnik

Zenon Springer - członek

ul. 22 lipca 8

88 - 400 Żnin

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Zarząd Rejonowy w Żninie

Dorota Supińska - przewodnicząca

Wasilewski Krzysztof - wiceprzewodniczący

Kabat Barbara - skarbnik

Katafiasz Hanna - sekretarz

Wilhelm Kazimiera - inkasent

Wałecka Łucja - członek

Pilarski Zbysław - członek

ul. Pocztowa 15

88 - 400 Żnin

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Zarząd Rejonowy w Żninie

Koło Nr 2 Gąsawa

Józef Kusz - przewodniczący

Krystyna Krygier - sekretarz

Barbara Stypczyńska - skarbnik

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Zarząd Rejonowy w Żninie

Koło nr 3 Rogowo

Janina Nowakowska - przewodnicząca

Danuta Dobrzykowska - sekretarz

Czesława Garstka - skarbnik

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Zarząd Rejonowy w Żninie

Koło nr 4 Janowiec Wlkp.

Wacław Pawłowski - przewodniczący

Julia Filut - sekretarz

Helena Kuklińska - skarbnik

Ruch Kultury Chrześcijańskiej

„Odrodzenie”

koło Św. Faustyny

w Żninie

Ziętek Alicja - prezes,

Karczewska Anna - sekretarz,

Ul. Browarowa 3/32

88 - 400 Żnin

Liga Kobiet Polskich

Koło w Żninie

Pacholska Natasza - przewodnicząca

Szara Renata-sekretarz,

Płachecka Agata - skarbnik

Małecka Anna - członek

ul. Szpitalna 32

88 - 400 Żnin

663 584 802

liga.kobietznin@o2.pl

Liga Obrony Kraju

Zarząd Powiatowy w Żninie

Zbigniew Jaszczuk - prezes

Stanisław Maciejewski - wiceprezes

Barbara Winiecka-sekretarz,

Maria Mrówczyńska - skarbnik,

Lipiński Andrzej - członek,

Czesław Michalski - członek,

Kazimierz Wierski - członek,

Ul. Żnińska 35

88 - 410 Gąsawa

Światowy Związek Żołnierzy AK Oddział w Żninie

Szafrański Franciszek - prezes

Tokarski Stanisław - wiceprezes

Malak Marek - członek,

Piechowiak Waldemar - członek

Ul. Śniadeckich 15, 88 - 400 Żnin

Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych

Janowski Leszek - prezes(Murczyn 43

Braciszewski Tomasz- sekretarz

Derczyńska Wanda - skarbnik

Drzewiecki Ignacy - członek

ul. Śniadeckich 15,

88 - 400 Żnin

korespondencyjny: Murczyn 43

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

koło w Żninie

Barbara Czabańska -. Prezes

Ojak Jan - wiceprezes,

Rewers Zofia - sekretarz,

Mazana Maria - członek,

Kanarkowski Henryk-członek,

Janicki Kazimierz - członek,

ul. Śniadeckich 15, 88 - 400 Żnin,

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Koło w Janowcu

Małecki Stanisław - prezes

Ryska Marian,

Berenda Jakub,

Gadzała Ludwika,

Korzonek Michał

Ul. 22 stycznia 6 88 - 430 Janowiec Wlkp.

Polski Związek Niewidomych

Okręg Kujawsko-Pomorski

Koło w Żninie

Sójka Aleksandra - prezes

Jurkowska Jadwiga - z-ca prezesa

Kozakiewicz Zofia-członek

Kranc Maria - członek

Urbański Stanisław - członek

ul. Pocztowa 15 88 - 400 Żnin

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Oddział Rejonowy w Żninie

Bursztyńska Maria -Prezes

Gronet Izabela - Wiceprezs

Spochacz Marek - sekretarz

Świtała Tomasz - skarbnik

88-400 Żnin, ul. Aliantów 10

Koło Terenowe PCK w Żninie

Nowakowska Róża-prezs

Koło Terenowe PCK w Rogowie

Kubera Roman- prezes

Klub Honorowych Dawców Krwi im. Dr Andrzeja Hoffmanna w Żninie

Świtała Tomasz - prezes

Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZSP w Żninie

Robakowski Lech-prezes

Klub Honorowych Dawców Krwi im. Bł. Mariana Skrzypczaka w Janowcu Wlkp.

Szociński Kazimierz - prezes

Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażak” przy Zarządzie Gminnym OSP RP w Rogowie

Krygier Andrzej - prezes

Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej Region w Żninie

Kot Jacek-prezes Regionu,

Walczak Mirosław-wiceprezes,

Walkowiak Anita-sekretarz,

Rozkwitalski Rafał-skarbnik

Kot Mikołaj-członek

Ul. M. Kopernika 5/18, 88-400 Żnin

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU ŻNŃSKIEGO

Nazwa stowarzyszenia

Osoby upoważnione do reprezentowania

Adres

Pałuckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Żninie

Dariusz Pichłacz

Mirosław Marek

Piotr Jamróg

ul. 700 - lecia 32

88 - 400 Żnin

Stowarzyszenie „ Klub Europejski”

Joanna Drangowska

ul. Nadnotecka 2

89-210 Łabiszyn

Zespół Szkół w Łabiszynie

„Bractwo Rycerskie Ziemi Pałuckiej”

Danuta Wesołowska

Gracjana Wesołowska

Popławski Henryk

Złotowo 57/1

88- 190 Barcin

Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju wsi Ojrzanowo

Agnieszka Kupis

Balcerzak Małgorzata

Wiktorowicz Katarzyna

Ojrzanowo 99

89-210 Łabiszyn

Koło Gospodyń Wiejskich w Cerekwicy

Bergman Wiesława - przewodnicząca

Nadolna Anna - v-ce przewodnicząca

Jurczak Zofia - skarbnik

Nadolna Natalia - sekretarz

Cerekwica 6a 88 - 400 Żnin

Koło Gospodyń Wiejskich „Złotniczanki” w Złotnikach

Dorota Kasprzak

Złotniki 13/4 88-420 Rogowo

782 648 583

Stowarzyszenie „Nad Rozlewiskiem”

Marlena Korgul

Sadłogoszcz 58, 88-192 Piechcin

Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania i Utrzymania Krajobrazu Gminy Tradycja-Gąsawa

Błażej Łabędzki-prezes

Wojciech Szczęscny-v-ce prezes

Anna Jakubowska-skarbnik

Teresa Wierzchosławska-członek

Roman Szczęsny-członek

ul. Jasna 4 88-410 Gąsawa

Klub Modelarski „ROBSON ŻNIN”

Rospenda Robert

ul. Browarowa 9/12

88-400 Żnin

Strażnicy Kurhanu

Danuta Wesołowska

Złotowo 57/1

88-190 Barcin

ilczi7@poczta.fm

„Kuchnia Pałucka'

Krzysztof Leśniewski

Dąbrówka Barcińska 23/5

88 - 190 Barcin

EWIDENCJA JEDNOSTEK OSP POWIATU ŻNIŃSKIEGO

Gmina Żnin

Nazwa stowarzyszenia

Osoby upoważnione do reprezentowania

Adres do korespondencji

OSP Gorzyce

Kubiak Konrad - prezes,

Ciuper Szymon - naczelnik,

Żygulski Maciej - z-ca naczelnika,

Słapek Karolina - sekretarz,

Polaczyk Edward - skarbnik,

Wekwert Roman - gospodarz

Gorzyce, 88 - 400 Żnin

OSP Żnin

Rogowski Adam-prezes,

Zwolenkiewicz Marek-wiceprezes, naczelnik,

Ganzera Józef-v-ce prezes,

Cichoń Marcin-z-ca naczelnika,

Szpringer Jacek-sekretarz,

Grajewski Waldemar-skarbnik,

Wodyński Sylwester-gospodarz,

Wielgosz Kinga-kronikarz

Krzyżaniak Zenon-członek

Ul. Spokojna 24, 88 - 400 Żnin

OSP Słębowo

Marmułowicz Stanisław - prezes,

Nowak Marek - naczelnik,

Pituła Zbigniew - z-ca naczelnika,

Kołodziejczyk Angelika - sekretarz,

Jurek Aleksander - skarbnik,

Kołodziejczyk Tomasz - gospodarz,

Nowak Małgorzata - członek,

Jarecka Anna - członek

Słębowo 1, 88 - 400 Żnin

OSP Jadowniki Rycerskie

Marynowski Piotr - prezes

Walczak Zbigniew - wiceprezes

Pietraszko Jan - naczelnik

Krygier Zbigniew-z-ca naczelnika,

Marynowski Tomasz-sekretarz,

Piwowarska Katarzyna-skarbnik,

Pietraszko Waldemar-gospodarz

Doman Lucyna-kronikarz,

Piwowarski Dariusz - członek

Jadowniki Rycerskie 53, 88 - 400 Żnin

OSP Brzyskorzystewko

Boruch Jan - prezes,

Wierzelewski Marian - naczelnik,

Szpejankowski Benedykt -II wiceprezes,

Kasprowiak Waldemar - z-ca naczelnika,

Kopterski Jan -sekretarz

Orzechowski Jarosław - skarbnik,

Wierzelewski Marian - gospodarz,

Rygiewicz Kazimierz - członek

Jankowska Anna - kronikarz

Brzyskorzystewko 15/7 , 88 - 400 Żnin

OSP Sielec

Pawłowski Daniel - prezes,

Lisiecki Paweł - naczelnik,

Lisiecki Mateusz - gospodarz,

Szymańska Monika - sekretarz,

Zwoliński Tadeusz - skarbnik

Sielec 4/2, 88 - 400 Żnin

OSP Ustaszewo

Polaczyk Krzysztof-prezes

Pilachowski Marek-wiceprezes-naczelnik

Jasińska Anna-skarbnik

Karaś Andżelika-sekretarz

Nowicki Kazimierz-zastępca naczelnika

Jasiński Mariusz - gospodarz

Ustaszewo 32, 88 - 400 Żnin

OSP Wawrzynki

Oźminkowski Włodzimierz - prezes

Sawicki Piotr - naczelnik

Sawicki Mateusz - z-ca naczelnika

Chareński Wieńczysław - sekretarz,

Niespodziany Remigiusz - skarbnik,

Chareński Adrian - gospodarz

Wawrzynki 25, 88 - 400 Żnin

OSP Dochanowo

Frasz Michał - prezes,

Janus Paweł - naczelnik,

Mądry Radosław - II wiceprezes,

Mądry Stanisław - z-ca naczelnika,

Fyda Piotr - sekretarz,

Grzelak Artur - skarbnik,

Kubiak Piotr - gospodarz,

Filipiak Paweł - członek

Dochanowo 1, 88 - 400 Żnin

OSP Cerekwica

Rochowiak Janusz - prezes,

Miernik Artur - wiceprezes-naczelnik,

Kuchcińska Natalia - sekretarz

Liana Józef - z-ca naczelnika

Błaszczyk Marek - gospodarz

Wiśniewski Zenon- skarbnik

Ojak Dariusz-członek

Cerekwica 6a, 88 - 400 Żnin

OSP Bożejewice

Zamiar Łukasz - prezes,

Gąsiorowski Józef - naczelnik,

Gąsiorowska Marietta - sekretarz,

Małacha Mateusz - skarbnik,

Dolaciński Łukasz - gospodarz

Bożejewice 35, 88 - 400 Żnin

OSP Białożewin

Mądry Tadeusz - prezes,

Ciążyński Mirosław - wiceprezes-naczelnik,

Nyka Jakub - z-ca naczelnika,

Łopuszyński Daniel - sekretarz

Mądry Sławomir - gospodarz

Mataczyński Jakub-skarbnik

Białożewin 7, 88 - 400 Żnin

OSP Wenecja

Gałgański Stanisław - prezes,

Nowak Tadeusz - wiceprezes-naczelnik,

Gic Stanisław - sekretarz,

Wachowiak Andrzej - z-ca naczelnika

Hałas Jacek - gospodarz,

Kozieł Dariusz - skarbnik

Wenecja 37a 88-400 Żnin

OSP Łabiszyn

Jarolewski Grzegorz - prezes,

Strzesak Damian - wiceprezes, naczelnik

Radtke Marcin - wicprezes

Czech Dominik- z-ca naczelnika

Końciak Tomasz -sekretarz

Rabuliński Hubert - skarbnik

Tobolski Bogdan - gospodarz

Adamiuk Robert-kronikarz

Rybczyński Wojciech-członek

89-210 Łabiszyn, ul. Sienkiewicza 30

OSP w Lubostroniu

Męczyński Jan - prezes

Niewolak Tadeusz - wiceprezes-naczelnik

Pliszkowski Artur - sekretarz

Beck Henryki - skarbnik

Łapka Antoni - wiceprezes

Stosik Marcin - zastępca naczelnika

Pliszkowski Edward - gospodarz

Lubostroń, 89-210 Łabiszyn

Zakładowa OSP przy Bydgoskich Zakładach Przemysłu Gumowego „STOMIL” Łabiszyn

Lewiński Wojciech - prezes,

Jarolewski Michał - v-ce prezes,

Miler Roman - sekretarz

Koliński Jacek - skarbnik,

Kończal Mirosław - z-ca naczelnika,

Kiliszewski Karol - gospodarz

ul. Przemysłowa 5, 89 - 210 Łabiszyn

OSP Krotoszyn

Zaborowski Zdzisław - prezes,

Buzała Bartłomiej - naczelnik,

Napierała Eliza - sekretarz,

Napierała Wiktor - skarbnik

Osiński Damian-z-ca naczelnika

Krotoszyn 44, 88-190 Barcin

OSP Piechcin

Witkowski Arkadiusz - prezes

Krajewski Radosław-wice. Prezes

Nowakowski Paweł -naczelnik

Mikołajczak Piotr - z-ca naczelnika

Sipiński Przemysław - sekretarz

Klucz Paweł - skarbnik

Krajewski Michał - gospodarz

Piotrowicz Filip-kronikarz

Piechcin, 88 - 192 Piechcin

Ul. Fabryczna 2

OSP Mamlicz

Jurek Jakub - prezes,

Łożyński Kazimierz - naczelnik,

Rucińska Joanna - sekretarz,

Wiśniewski Marcin - skarbnik,

Ruciński Jan - z-ca naczelnika

Mamlicz 45a , 88 - 190 Barcin

OSP Barcin

Makowski Bogdan-prezes,

Bartkowiak Andrzej-v-ce prezes,

Ławik Maciej - naczelnik,viceprezs

Dypolt Jarosław-z-ca naczelnika,

Makowska Renata-sekretarz,

Michalak Monika-skarbnik,

Wiśniewski Marcin-członek

Rejment Hubert-członek

Folga Przemysław-członek

ul. Mogileńska 9, 88 - 190 Barcin

OSP Gąsawa

Wieczorek Łukasz - prezes,

Langowski Mieszko-wiceprezes, naczelnik,

Wawrzyniak Henryk - sekretarz,

Najrzał Stefan-skarbnik,

Kazik Waldemar - gospodarz

Zarada Zenon - członek,

Wróbel Sylwia-kronikarz

ul. Żnińska 19, 88 - 410 Gąsawa

biuro@remizagasawa.pl

OSP Biskupin

Szewczyk Roman - prezes,

Gaczkowski Piotr - naczelnik,

Lewandowski Marek - sekretarz,

Romański Paweł - skarbnik,

Wiśniewski Maciej - członek

Biskupin, 88 - 410 Gąsawa

OSP Szelejewo

Cichowicz Marek-prezes

Judek Marian-naczelnik

Kuro Przemysław - sekretarz

Kurek Piotr - skarbnik

Cichowicz Artur-gospodarz

Szelejewo, 88 - 410 Gąsawa

OSP Nowawieś Pałucka

Szablewski Jan - prezes,

Katulski Piotr - naczelnik, wiceprezes

Galij Antoni - skarbnik,

Wierski Kazimierz - kronikarz

Szablewski Krzysztof - gospodarz

Górski Wojciech-członek

Dworek Robert-członek

Nowawieś Pałucka 40, 88 - 410 Gąsawa

OSP Marcinkowo Dolne

Dzieńkowski Bartłomiej - prezes,

Kasprzak Andrzej - wiceprezes-naczelnik,

Szmiel Karol-sekretarz

Miszczak Mikołaj-gospodarz

Marcinkowo Dolne 18, 88-410 Gąsawa

OSP w Obudnie

Stawicki Bartosz - prezes,

Stawicka Aleksandra-wiceprezes-naczelnik,

Brzykcy Paweł-sekretarz

Stawicki Adam-skarbnik

Michalak Arkadiusz-wiceprezes

Kośmider Andrzej-gospodarz

Obudno 1, 88 - 410 Gąsawa

OSP Skórki

Górka Zygmunt - prezes,

Paluch Jerzy - naczelnik,

Chmiel Zbigniew - sekretarz,

Górka Andrzej - skarbnik,

Kruszelnicki Józef - gospodarz

Skórki 15a, 88 - 420 Rogowo

Kor.:

Skórki 7

88-420 Rogowo

OSP Złotniki

Pieczyński Tomasz - prezes,

Wesołowski Maciej - naczelnik,

Wróblewski Łukasz - skarbnik,

Kurek Adam - gospodarz,

Szulc Adam - z-ca naczelnika,

Bosecki Jakub - sekretarz

Złotniki 1, 88 - 420 Rogowo

OSP Gościeszyn

Szymczak Wojciech - prezes,

Lisiecki Stanisław - naczelnik,

Grzechowiak Ryszard - sekretarz,

Owczarzak Piotr - skarbnik,

Kubicki Ariel - członek

Gościeszyn 4 b, 88 - 420 Rogowo

kor. Gościeszyn 30

OSP Rogowo

Woźniak Andrzej - prezes

Gwiazda Dariusz - naczelnik

Kitkowski Leszek - viceprezes,

Jelonek Szymon - sekretarz,

Grzeczka Hieronim - skarbnik,

Hyla Wojciech - gospodarz,

Superczyński Michał - kronikarz,

Starczewski Jan - członek

88 - 420 Rogowo

ul. Bydgoska

Kor.

ul. Kolejowa 35 88-420 Rogowo

609 332 662

OSP Mięcierzyn

Drzewiecki Marek-prezes,

Strzelecki Leszek - naczelnik,

Grzechowiak Adam-sekretarz

Winkiel Tadeusz-skarbnik

Wieczorek Bronisław - kronikarz

Frąckowiak Andrzej - gospodarz

Kowalewski Andrzej - członek

Mięcierzyn 20, 88 - 420 Rogowo

OSP Cegielnia

Rychlewski Tadeusz - prezes

Krzyżan Piotr- naczelnik,

Łasecki Józef - z-ca naczelnika,

Świtała Stanisław - sekretarz,

Grajkowski Ryszard-skarbnik

Cegielnia 23 a, 88 - 420 Rogowo

Rychlewski Tadeusz 052 30 24 979

607 694 895

OSP Grochowiska Księże

Kubera Roman - prezes,

Olszowy Władysław- naczelnik,

Szymkowiak Ryszard - sekretarz,

Potopowicz Maciej - skarbnik,

Olszowy Władysław - kronikarz

Nowak Krzysztof - gospodarz

Grochowiska Księże 16, 88 - 420 Rogowo

kor.

Grochowiska Księże 3a

OSP Janowiec Wlkp.

Jaskulski Marek - prezes,

Rusiński Kazimierz-naczelnik,

Duszyński Andrzej - -z-ca naczelnika,

Plewa Sławomir -z-ca naczelnik,

Walendowski Andrzej - skarbnik,

Wiśniewski Paweł - sekretarz,

Konatowski Marcin - członek

ul. Gnieźnieńska 3, 88 - 430 Janowiec Wlkp.

OSP Gącz

Kotula Zygmunt - prezes,

Szafrański Marek - naczelnik, wiceprezes

Bereźnicki Adam - skarbnik,

Meller Roman- sekretarz

Gącz 15, 88 - 430 Janowiec Wlkp.

OSP Laskowo

Nowakowski Stefan - prezes

Próchniak Tomasz - naczelnik

Zabłocki Kazimierz-sekretarz,

Nitka Andrzej-skarbnik

Laskowo27a, 88 - 420 Janowiec Wlkp.

Kor. Laskowo 17

OSP Kołdrąb

Frydrych Stefan - prezes

Chmielewski Bogdan-naczelnik,

Domagalski Piotr-sekretarz,

Owecki Henryk - skarbnik

Kołdrąb, 88 - 430 Janowiec Wlkp.

OSP Ośno

Witkowski Mirosław - prezes

Szulc Stanisław - wiceprezes naczelnik,

Ośno, 88 - 430 Janowiec Wlkp.

OSP Juncewo

Jarmuż Janusz Henryk - prezes

Jurek Jerzy -wiceprezes naczelnik

Mnichowski Marcin - z-ca naczelnika,

Wysocki Grzegorz-skarbnik,

Kapłąński Sławomir-gospodarz,

Kaczmarek Piotr-członek,

Jurek Renata- sekretarz

Juncewo 81, 88 - 430 Janowiec Wlkp.

OSP Świątkowo

Ratajczak Tadeusz - prezes,

Najkowski Wiesław - viceprezes,

Kubicki Marek - naczelnik,, wiceprezes

Langowski Milan Jan - skarbnik

Kaźmierczak Piotr - sekretarz,

Woszczyński Dawid - z-ca naczelnika,

Rolof Elżbieta - kronikarz

Świątkowo 74, 88 - 430 Janowiec Wlkp.

OSP Tonowo

Tekiela Andrzej - prezes,

Macieja Zdzisław - wiceprezes naczelnik,

Duszyński Marian - z- ca naczelnika,

Witkowski Kazimierz - skarbnik,

Tekiela Katarzyna - sekretarz

Tonowo 40, 88 - 430 Janowiec Wlkp.

OSP Sarbinowo II

Raszka Artur - prezes,

Dekiel Artur - naczelnik,

Kośmider Adam - z-ca naczelnika,

Melcer Marian - skarbnik,

Mikulski Jan - sekretarz

Sarbinowo II 17a, 88 - 430 Janowiec Wlkp.

OSP Żerniki

Woźniak Witold - prezes,

Majewski Antoni- naczelnik,

Warkoczewski Wojciech - skarbnik,

Święcicki Bernard - sekretarz

Antoszków Witold - wiceprezes

Janiszewski Piotr-z-ca naczelnika

Żerniki 4, 88 - 430 Janowiec Wlkp.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Narożniak-Zygaj 24-11-2016 10:23:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Narożniak-Zygaj 24-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Narożniak-Zygaj 02-05-2018 14:21:54